„Zrekonstruovat chceme dvě učebny, a to učebnu výpočetní techniky a dílnu, pro technickou výchovu," řekl ředitel jedovnické základní školy Michal Souček.

V učebně výpočetní techniky podle něj přibude patnáct nových počítačů pro žáky. „Další nový počítač bude sloužit učitelům. Navíc tam přikoupíme novou interaktivní tabuli, tiskárnu a skener," vyjmenoval Souček.

V učebně technické výchovy podle něj vznikne patnáct nových pracovišť pro žáky a jedno pro učitele. „Přibudou také jednoduché stroje na obrábění dřeva, kovů a plastů," uvedl ředitel školy.

Nyní už má škola přislíbenou dotaci na rekonstrukci učeben od Jihomoravského kraje. „Nyní je ještě zapotřebí dořešit administrativní záležitosti, jako je podpis smlouvy o přidělení dotace. Máme ale naplánované, že v únoru příštího roku bychom chtěli začít se samotnou rekonstrukcí," řekl Souček s tím, že v příštím školním roce už se budou žáci učit v nových učebnách.

Rekonstrukce bude stát dva miliony sto sedmdesát tisíc, přičemž pětaosmdesát procent pokryje dotace.