Zájemci by se mohli podívat také do dosud nepřístupných zákoutí kolem bezmála dvě stě metrů dlouhého krytu a na jeho střechu. „Kryt je vlastně krabice v obrovské jeskyní chodbě. Lidé nemají představu, jak vlastně vypadá zvenčí. Dosud se procházeli jen uvnitř,“ uvedl pracovník Výpustku Jaroslav Ondráček.

V okolí krytu je však potřeba vybudovat nové schodiště a lávku nad jeho střechou. Tam by se turisté pohybovali v helmách a s baterkami. „Nebude to zážitková trasa jako ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, kde se lidé plazí v bahně. Ale myslím si, že i tak to bude atraktivní. Nad krytem je totiž zachovalá krápníková výzdoba. Zatím je to jen nápad a jsme na začátku,“ informovala vedoucí jeskyně Výpustek Hana Horáková.

Správa jeskyní Moravského krasu potřebuje získat také řadu povolení včetně kladného stanoviska od ochranářů. „Pokud ale vše dobře půjde, chtěli bychom tuto novinku nabídnout v příští sezoně. Uvidíme, jaký o ni bude zájem. Každopádně bude na rezervaci. Nebude to ale nový prohlídkový okruh, jen takové dobrodružné zpestření,“ dodala Horáková.

Jeskyně Výpustek je trvale otevřená od března 2008. Dalším tahákem pro turisty je už několik let expozice Jeskyně a lidé. S audiovizuálními, grafickými a trojrozměrnými předměty, ukazující vazbu jeskyní a člověka.

Podle krasového badatele Petra Zajíčka je kolem Výpustku stále řada otazníků. V jeho podzemí se zřejmě ukrývá velké krasové jezero. „Ve dvacátých a třicátých letech zde podzemí zkoumal badatel Josef Urbánek. Dochovala se po něm mapa. Podle ní ve Výpustku objevil největší krasové jezero ve střední Evropě. O délce 128 metrů. Jenže za druhé světové války armáda zasypala přístupové cesty a od padesátých let po jezeře marně pátrají generace badatelů. Já té mapě věřím,“ řekl Zajíček.

Výpustek obývali první pravěcí lidé zhruba před 12 000 lety. První zmínky o pravidelných vstupech a výzkumech podzemí jsou ze 17. století. 19. století bylo stoletím výzkumů a dalších úprav návštěvnické trasy majiteli jeskyně. Tím byl rod Lichtenštejnů. Následující století se pak na jeskyni podepsalo drastickým způsobem. V letech 1923 až 1932 se ve Výpustku těžily fosfátové hlíny. Dělníci odstranili velké množství naplavenin.

V letech 1943 až 1945 vybudovali nacisté ve Výpustku podzemní továrnu na výrobu součástek do leteckých motorů. O patnáct let později postavila československá armáda na stejném místě přísně utajené velitelské pracoviště s podzemním protiatomovým krytem. To bylo v systému přísně tajného bojového charakteru až do konce roku 2001. O pět let později převzalo celý areál od armády ministerstvo životního prostředí a správa jeskyní. Ve zkušebním provozu otevřeli jeskyňáři Výpustek na podzim 2007. Na ostro začal fungovat v březnu následujícího roku.