Pluskalová získala od voličů více preferenčních hlasů. „Role jsme si rozdělily podle náplně naší práce. Já se zaměřím na rekonstrukci obecního úřadu, což mi zabere většinu času. Starostka bude mít na starosti hlavně běžnou agendu," vysvětlila Pluskalová.

Do zastupitelstva se kromě tří členů vítězného sdružení dostala ještě Jitka Benešová za Nezávislé pro Újezd a Pavel Pražan za Sdružení nezávislých kandidátů 2012. „Sice jsme získali většinu hlasů, ale především chceme fungovat jako stmelené vedení. Myslím, že na většině dalších kroků se shodneme," slíbila Pluskalová.

Újezdští na zasedání zastupitelstva zvolili i členy finančního a kontrolního výboru. „Ty zastupitelstvu sice podléhají, ale jsme připraveni s nimi úzce spolupracovat. Jejich členy jsme vybírali tak, abychom pokryli co nejširší spektrum lidí z obce," uvedla nová místostarostka.

Prioritou nového vedení zůstává právě rekonstrukce obecního úřadu. „Rádi bychom z budovy udělali multifunkční objekt, v němž bude kromě úřadu samotného například i školka nebo knihovna," odhalila plány do budoucna Pluskalová.

Po domluvě s bývalým starostou Janem Stejskalem jim minulé vedení obce příští týden předá veškeré administrativní materiály, včetně účetnictví a klíčů.

Mimořádné volby se v Újezdu u Černé Hory konaly proto, že v březnu odstoupil jeden z pěti zastupitelů, za kterého nebyl náhradník. Počet zastupitelů tak klesl pod zákonnou hranici.