Záměru však může zabránit zásadní problém. „Zjistili jsme, že škola leží v záplavovém území. Pokud by přišla stoletá voda, řeka Jevíčka by objekt zaplavila do výšky osmdesáti až sto centimetrů," vysvětlil Bělehrádek.

Vedení města proto poslalo dopis na ministerstvo pro místní rozvoj s dotazem, jestli na úpravy bude vůbec možné získat nějakou dotaci. Podle ředitele Paprsku Jana Přichystala si organizace nemůže dovolit přestavbu zaplatit z vlastních zdrojů. Bude totiž stát několik milionů korun. „Již máme na rekonstrukci zpracovaný projekt. Doufám, že když žádost o dotaci správně zpracujeme, tak ji dostaneme. Pokud ne, budeme se snažit ve městě získat pozemek, na němž bychom postavili dvojdomek," sdělil ředitel Paprsku. V budově školy by podle něj mohly vzniknout dva byty pro osm lidí. „Dále by tam byla terapeutická místnost a prostor pro personál. Byty chceme poskytnout klientům, kteří vyžadují nižší stupeň péče, aby se co nejvíce přiblížili životu zdravých lidí," nastínil Přichystal.

Pro část budovy bývalé školy už město našlo využití. Pronajímá kuchyni a jídelnu a bývalý internát funguje jako ubytovna.

Střední školu uměleckoprůmyslovou a technickou ve Velkých Opatovicích její zřizovatel Jihomoravský kraj v roce 2012 sloučil s Masarykovou střední školou v Letovicích. Krátce poté budovu daroval městu, které jej musí nejméně dvacet let využívat pro sociální služby.