V minulosti ve druhém největším městě na Blanensku šéfoval tamnímu muzeu. Později stál v čele Mendelova muzea v Brně a v současnosti působí jako vedoucí oddělení pro strategii a vnější vztahy na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity.

„Ve stanovené lhůtě podalo přihlášku celkem sedm uchazečů. K jednání hodnotící komise nakonec přišlo šest lidí. Na post ředitele doporučila Ondřeje Dostála. Rada města ho pak na toto místo jmenovala s účinností od 1. června,“ informoval ve středu mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Na asfaltovém okruhu kolem baseballového stadionu docházelo v úseku kolem řeky Svitavy podle zástupců města často ke kolizím sportovců a chodců. Blanenští proto v této lokalitě na pravém břehu vybudují novou cestu pro pěší.
FOTO: U řeky postaví cestu pro pěší. Blanenští hlasují o její podobě

Dostál ve funkci šéfa boskovické kultury nahradí Oldřicha Kováře, který ji vedl dvacet let. Nyní odchází do důchodu. KZMB provozují boskovické kino, letní kino, knihovnu, sokolovnu a zámecký skleník. A také ve městě pořádají kulturní akce.