Navíc s osvětleným přechodem pro vozíčkáře a slepce. Boskovičtí tak pokračují v projektu Bezbariérové Boskovice, které vedení města zahájilo už před několika lety přestavbou chodníků na trase mezi nemocnicí a Masarykovým náměstím. Do budoucna vedení města počítá s dalšími přestavbami.

„U parkoviště Lasákova mlýna je úsek, který je pro chodce nebezpečný. Na silnici je tam poměrně velký provoz a v jednom místě tam chybí chodník. Do konce roku ho chceme postavit a udělat u něj osvětlený přechod pro vozíčkáře a slepce,“ přiblížila záměry Boskovických místostarostka Jaromíra Vítková.

Podle Vítkové bude potřeba před stavbou chodníku odbagrovat kus příkré stráně. Celá akce bude stát přibližně devět set padesát tisíc korun. Část nákladů pokryjí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. „Letos jsme zažádali o dotace na dvě akce z projektu Bezbariérové Boskovice, ke kterým už máme hotovou projektovou dokumentaci. Ale dostali jsme peníze jen na jednu. Jsou to nákladné záležitosti a ve Státním fondu dopravní infrastruktury prostě nejsou peníze,“ dodala Vítková.

Již dříve měli Boskovičtí vytipovány čtyři lokality, které by chodníky upravili na bezbariérové. Chodník v ulici Svatopluka Čecha ke hřbitovu a v ulici Havlíčkova ke školnímu statku. Jeden chodník by také měl v budoucnu spojit Mladkov se Skalicí nad Svitavou.