„V současnosti se preferují centrální čistírny, případně sdílené pro více obcí. Pokud nejsou vhodné podmínky v dané obci, jsou alternativy typu kořenové čistírny, domovní čistírny a jejich soustavy,“ uvedla senátorka a bývalá místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

Podle ní je nyní vypsaná výzva na projektové přípravy budoucích investičních záměrů na dodávky a úpravy pitné vody, kde příjem žádostí začíná první září.

„Apelovala jsem na zvýšení dotací v oblasti vodního hospodářství pro obce. Malé obce často s ohledem na terén mají ztížené podmínky pro řešení likvidace odpadních vod. Investice i pořízení projektů jsou velmi finančně náročné,“ dodala Vítková.