Ti mohli diskutovat s památkáři, zástupci města, kraje či Židovské obce. Nejvíc lidi pálila architektura nových a renovovaných domů v židovské čtvrti.

Otázky přítomní vznesli třeba k části zvané U Koupadel. „Investor tam načerno zastřešil dvorní část domu. Bylo tedy zahájeno řízení o odstranění této stavby,“ nastínil Slavoj Horečka ze stavebního odboru. Podle něj se lidem nelíbí ani budova stojící nad synagogou. „Ta se staví podle projektové dokumentace. Stavba byla navíc řádně povolena a byly dodrženy všechny podmínky,“ namítl Horečka.

Diskusi moderovala místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková. Podle ní lidé otevřeli i problémy dopravy v památkové zóně. „Třeba do ulice Plačkova by neměla auta vjíždět a parkovat v takovém množství jako dnes. Tento problém ale budeme řešit v plánovaném generelu dopravy,“ sdělila Vítková.

Ta se pozastavuje, stejně jako Boskovičtí, nad špatným stavem statku, který stojí nad rezidencí v ulici Hradní. V této záležitosti má vedení města prázdné ruce. Statek totiž není v jeho majetku.

Problémem jsou i vybourané plochy uprostřed památkové zóny. „V druhé polovině minulého století zchátraly a postupně byly odstraněny budovy naproti židovské škole v ulici Bílkova. Nyní tam jsou žulové terasy. Máme několik nápadů, jak podobné plochy zastavět, nejsou ale v majetku města a my nemáme peníze na jejich odkoupení,“ míní Vítková.

Boskovičtí o památkovou zónu dbají. Spravili ulici Hradní s parkovištěm, rezidenci i opěrné zdi u zámeckého skleníku a kostela. Na nákladné rekonstrukce se jim podařilo získat miliony z dotací. „Nyní jsme začali opravovat část radnice. V budoucnu zbývá vyřešit pouze její zadní část,“ řekla Vítková.