Jednou z novinek mají být takzvané parkovací karty. Těmi chtějí radní zvýhodnit při parkování na placených parkovištích všechny obyvatele Boskovic. Držitelé karet by totiž měli na určité období předplaceno stání na všech parkovištích vyjma Masarykova náměstí. Nemuseli by tak užívat parkovací automaty.

„Tento návrh vyšel z námětu obyvatel města, kteří automaty užívají pravidelně. Chceme zavedením parkovacích karet vyjít vstříc především jim,“ uvedl při veřejném projednání návrhu Milan Strya, ředitel společnosti Služby Boskovice, která návrh změn připravila. Podle něj by majitelé karet sice měli parkování předplacené, volná místa by jim to však nezaručovalo.

Velmi žhavým tématem se stala otázka zpoplatnění parkoviště v ulici Bezručova. Na kritický stav na parkovišti u penzionu Zlatá růže upozorňovali téměř všichni, kteří na diskuzi přišli. „Během čtvrtečních trhů bývá situace na parkovišti a v jeho okolí strašná,“ konstatoval například Libor Molt. Lidé si nestěžovali jen na chování trhovců, ale také na vandalismus a hluk, který provoz na parkovišti v Bezručově ulici provází.

 

Návrhy změn

– parkovací karty pro obyvatele města (vydané na registrační značku)
roční 4000,- Kč
pololetní 2100,- Kč
čtvrtletní 1100,- Kč
– zpoplatnění parkoviště v ulici Bezručova (zřejmě běžná sazba 10,- Kč/hod.)
– zónové parkovací karty pro obyvatele s trvalým pobytem v dané zóně – 150 Kč ročně

S případným zpoplatněním stání na tomto parkovišti souvisí také návrh Služeb Boskovice na zřízení parkovacích zón v centru města. Do nich by spadaly například ulice v židovské čtvrti nebo oblast kolem Bezručovy ulice. V zónách by pak měli stání povoleno jen lidé, kteří tam bydlí. Používali by speciální parkovací karty. Částečně by se tím vyřešil problém přeplněných ulic ve středu města.

Zástupci Služeb Boskovice i města ale upozornili, že obecný nedostatek parkovacích ploch v Boskovicích se těmito změnami úplně nevyřeší. „Ve městě je míst ke stání celkově hodně málo. Postavit nová parkoviště ale není snadné,“ uvedla vedoucí odboru dopravy Milada Bělehrádková.

Podle Stryi vše znesnadňuje také to, že se lidé často zdráhají použít nedávno zřízené parkoviště v ulici Hradní. To je opatřeno parkovacím automatem a závorou. Od šesté hodiny odpolední a po většinu víkendu je však možné na parkoviště vjet zadarmo. Automat totiž vydá lístek v hodnotě nula korun.
Návrhem na změnu režimu parkování se budou ještě koncem února zabývat boskovičtí radní.

Tomáš Soldán