Regenerace vybraných ploch zeleně v Blansku zasáhne hned několik lokalit ve městě. „Největší změny lidé zaregistrují v parku Hořická u starého hřbitova a v parčíku Boženy Němcové. Vzhled a skladba zeleně se však promění i v parku Svatopluka Čecha, na ploše před bytovým domem v Komenského ulici a ploše před domem s pečovatelskou službou v ulici 9. května," vyjmenoval Milan Vítek z odboru komunální údržby, který má na starosti zeleň.

Jako dodavatele veškerých prací vedení města na základě výběrového řízení vybralo firmu z Ostravy. „Na začátku musí prořezat skoro šedesát stromů a více než dvě stě padesát keřů, odstraní na osmdesát pařezů a ošetří čtyřicet stromů. Důvodem je především jejich zdravotní stav jako následek stáří nebo třeba řádění škůdců," vylíčil rozsah prací Vítek.

Ještě větší množství nové zeleně však firma v Blansku vysází. „V plánu na výsadbu počítáme s pětasedmdesáti novými stromy, pěti a půl tisíci růží, polokeřů a keřů a asi patnácti sty kusy trvalek," ubezpečil Vítek lidi, že přes četné odstraňování zeleně v Blansku rozhodně neubude.

Celkové náklady na práce činí bezmála milion dvě stě tisíc korun. „Město však ze svého rozpočtu zaplatí pouze třicet procent částky, na zbytek jsme získali peníze z Operačního programu Životní prostředí," dodal Vítek.