„Pro Blansko a okolí je to strategická investice. Projekt jsme připravovali pět let. Využijeme roční výluku na železnici a potrubí povedeme pod tratí. Práce jsou rozdělené do tří etap a dokončit je chceme v závěru příštího roku,“ uvedl tajemník Svazku vodovodů a kanalizací Petr Tioka.

Rekonstrukce čerpací stanice a nové potrubí mají stát kolem 120 milionů korun. Podle Tioky je nově nadimenzovaná i na plánovanou výstavbu v Blansku a okolních obcí v příštích letech. Na čerpací stanici se nyní napojují potrubím kolem silnice sousední Olomučany. Do čistírny nad bývalým kamenolomem povedou nově dvě potrubí. „Jedno bude čerpat splašky do čistírny a druhým poteče zpět vyčištěná odpadní voda. Využijeme ji tak, že proteče přes nově postavenou malou vodní elektrárnu. Až pak se dostane do řeky Svitavy,“ doplnil Tioka.

Dělníci se nedávno pustili také do úpravy čistírny odpadních vod v Boskovicích. Ta už byla na hraně kapacity. Kromě splašků z městské kanalizace se tam zpracovává také kal z okolních menších čistíren. Je na ni napojená mimo jiné městská část Mladkov, nemocnice, řada průmyslových areálů a nových domů. Ve městě se navíc počítá s další rozsáhlou výstavbou. „Provoz čistírny byl rok od roku energeticky náročnější a také se zpřísnila legislativa ohledně zpracování a vypouštění odpadních vod,“ informoval mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Dobrovolníci z blanenského sdružení Horizont ve čtvrtek doplnili do lipové Aleje blanenských osobností jejich vizitky. Na snímku uprostřed Antonín Petlach.
Pojmenovali čerstvě vysázené lípy. Podle blanenských osobností

Boskovičtí se proto rozhodli pro zásadní investici přibližně za 120 milionů korun. Necelých padesát milionů z této částky pokryje Svazek a dotace. Dvacet milionů využijí Boskovičtí z takzvané plusovosti díky členství ve Svazku a zbytek doplatí z úvěru. „Včetně zkušebního provozu mají úpravy trvat dva roky. Čistírna se po nich, co se týká technologií i kapacity, posune o několik tříd výše. Navíc bude odpovídat nejen současným trendům ale také rozvoji města a další výstavbě,“ poznamenal Petr Tioka.

Boskovičtí už schválili i napojení sousední Skalice nad Svitavou. To však ještě není vyprojektováno a reálně připadá v úvahu až v horizontu několika let. Nyní Svazek připravuje další velký projekt. Kanalizaci a společnou čistírnu odpadních vod pro obce Žďárná a Suchý. Ve čtvrtek se měly otevírat obálky s nabídkami firem. Náklady se odhadovaly kolem dvou set milionů korun. „Žijeme v jednadvacátém století a odtok splašků v obci jsme museli řešit. Není možné, aby se voda, která teče do Moravského krasu znečišťovala různými léky, saponáty a odpady z praček,“ řekl již dříve starosta obce Suchý Jakub Hlubinka.