Ti, kteří chtějí na Blanensku začít studovat na vysoké nebo vyšší odborné škole, mají ještě šanci. Školy totiž přihlášky přijímají ještě v srpnu.
Na bakalářské tříleté studium, které v Blansku nabízí Vysoká škola mezinárodního podnikání ISM Slovakia v Prešově, se mohou zájemci hlásit až do konce srpna. Vybírat je možné z dvou oborů.

„Opět je v nabídce obor Mezinárodní podnikání v obchodě a službách, který jsme otevřeli už na jaře. Nově ale nabízíme obor Sociální služby a poradenství,“ uvedl Jan Hrnčíř, vedoucí pobočky vysoké školy v Blansku, která sídlí v prostorách Obchodní akademie a Střední zdravotnické školy.

K zavedení nového oboru podle Hrnčíře motivovala školu poptávka. „Lidé pracující v sociálních službách mají ze zákona povinnost si do roku 2013 doplnit vysokoškolské vzdělání, takže určitě přivítají možnost získat vzdělání přímo v Blansku,“ sdělil Hrnčíř.

Podle něj se na obor zatím přihlásilo asi patnáct zájemců. „Až před pár dny jsme ale dostali jasné vyjádření, že tento obor bude uznán podle daného zákona, takže lidé vyčkávali. Očekáváme, že větší vlna přihlášek přijde až nyní. Proto také uvažujeme, že termín na podávání přihlášek posuneme až do poloviny září,“ řekl Hrnčíř. Podle něj školné na jeden semestr přijde na šest set šedesát pět euro, tedy sedmnáct tisíc dvě stě korun.

Vysokoškolské studium na Blanensku nabízí ve spolupráci s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně také Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola v Boskovicích. Znalosti zde získává například Petra Havlíčková z Boskovic. „Je bezva, že mám školu tak blízko, i když na dva předměty jsem musela dojíždět do Brna,“ uvedla Havlíčková.

Sběr přihlášek na bakalářský obor Finance a Manažersko–ekonomický obor již ale skončil v polovině března. „Teď už není možné se hlásit, přijati mohou být uchazeči jen na odvolání,“ řekla Martina Greplová z vyšší odborné školy. Podle ní se ale v Boskovicích budou vzdělávat v prvním ročníku jen studenti oboru Finance. „Protože studentů druhého oboru bylo málo, budou studovat v Brně,“ dodala Greplová.

Na dva obory na boskovické vyšší odborné škole se zájemci ještě hlásit mohou. Přihlášky škola přijímá do patnáctého srpna. „V prvním kole jsme naplnili oba obory, ale protože se uchazeči hlásili i na jiné školy, k zápisu nám všichni přijatí nepřišli. Proto nyní děláme druhé kole,“ řekla zástupkyně ředitele Milada Hudcová. Ta upřesnila, že na oboru Podnikání a managment je volných třicet devět míst a na oboru Diplomovaná všeobecná sestra dvacet šest.