„V tomto školním roce nastoupilo do prvních ročníků 213 žáků. Celkový počet prvních tříd ve všech blanenských školách od září vzroste z devíti na jedenáct. Jedna přibude v základní a mateřské škole Dvorská, druhá v základní a mateřské škole Salmova," uvedla vedoucí odboru školství, kultury, mládeže a tělovýchovy blanenské radnice Petra Skotáková.

Ta předpokládá, že prvňáků bude přibývat ještě dva roky. „Po školním roce 2016/ 2017 očekáváme postupný pokles. To však může ještě ovlivnit například migrace obyvatel či počet odkladů školní docházky," doplnila vedoucí odboru.

Celkem bylo letos do blanenských škol zapsáno 261 dětí, zatímco loni 230. Přibylo žádostí o odklad. V loňském roce jich bylo sedmnáct, letos pětadvacet. „V absolutních číslech jde o výrazný nárůst odkladů. Je to dané tím, že se k zápisu dostavilo více dětí. Reálný procentuální nárůst není zase tak vysoký, abychom z něj mohli vyvozovat nějaké obecně platné závěry. Trendem v posledních letech je spíše mírný nárůst odkladů, ale netroufám si říct, co je jejich přesnou příčinou," řekla dále Skotáková.

K zápisu letos přišlo pětadvacet dětí, které nebydlí v Blansku, šest mladších šesti let a čtyři děti cizinců po jednom z Vietnamu, Mongolska, Ukrajiny a Slovenska.