Při opravách dojte v této části města také k přeložkám inženýrských sítí a k vybudování desítek nových parkovacích míst.

„Kvůli dokončení stavby ve zmíněném termínu je nutné celou Kamnářskou ulici kompletně uzavřít. Žádáme proto obyvatele, aby nejpozději do neděle 1. září přeparkovali svá auta. Po dobu výstavby bude zřízeno dočasné parkoviště při širokém chodníku mezi bytovými domy v Kamnářské a Cihlářské ulici,“ uvedl na webu města blanenský úředník Jiří Svoboda.