V pátek 14. listopadu bude totiž v Blansku od osmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne Burza středních škol. Slavnostní zahájení bude v půl deváté ráno. Pro všechny zájemce je připraven přehled studijních a učebních oborů středních škol z Blanska a okolních regionů.

Na burze zájemci získají aktuální informace o obsahu a podmínkách studia na těchto školách. Střední školy v Blansku umožní zájemcům v tento den prohlídku a návštěvu školy.

„Jde zde o spolupráci mezi úřadem práce v Blansku, podniků jako ČKD Blansko nebo Apos Blansko a podobně. Podniky se budou představovat žákům i rodičům. V této době budou také v daných podnicích možné prohlídky,“ uvedl místostarosta Blanska Ivo Polák.