„Řada lidí to vůbec neví a přitom tato znalost může zachránit život. Vyšetření budeme provádět každý všední den v době od 7 do 14.30 hodin. Je možné se dohodnout i na pozdějším čase,“ uvedla ředitelka nemocnice Vladimíra Danihelková s tím, že více informací lze získat na telefonním čísle 516 838 175 nebo na e-mailu: okbss@nemobk.cz. Zájemci si s sebou na vyšetření mají vzít jakýkoliv doklad totožnosti k ověření jména a rodného čísla.Výsledek pak dostanou jako originál na zalaminované kartičce. Cena je sto šedesát korun.