Má začít 10. března a trvat do konce června. „Bude to peklo. Už teď přes ulici Družstevní, kde bydlím, jezdí velké množství aut. Řidiči se tudy vyhýbají křižovatce na průtahu před blanenskými lázněmi, na který se z města ve směru k nádraží prakticky nedá kvůli provozu odbočit,“ řekl Deníku Martin Bezdíček z Blanska.

Podle něj by mělo ve zmíněné ulici nedaleko centra dojít alespoň ke snížení povolené rychlosti nebo instalaci zpomalovacích prahů. „Myslím si, že se tam v úzkých uličkách nedá jet bezpečně rychleji než třicet, ale denně mě někteří řidiči přesvědčují o opaku. Teď když bude centrum přes tři měsíce zavřené, si ten provoz v těchto místech nedokážu představit,“ dodal muž.

V Blansku letos počítají s dalšími dopravními komplikacemi. Po uzavírce středu města má totiž v létě přijít na řadu stavba kruhového objezdu v ulici Svitavská na hlavním průtahu. Ta prakticky zahájí budování nového silničního mostu do lokality Staré Blansko. Souběžně mají dělníci začít stavět ještě další kruhový objezd o několik set metrů dál v ulici Poříčí. „Víme, že dopravních staveb a s nimi souvisejících omezení je letos naplánováno víc. Žádáme veřejnost o shovívavost. Na druhou stranu se vše snažíme připravit tak, aby na sebe jednotlivé stavby navazovaly. A aby bylo vše v centru města hotové do doby, než v srpnu začnou práce na přemostění,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha.

V centru Blanska musejí řidiči od 10. března počítat z více než tříměsíční uzavírkou. Červeně jsou na mapce zobrazeny uzavřené úseky. Modře pak průjezdná místa.V centru Blanska musejí řidiči od 10. března počítat z více než tříměsíční uzavírkou. Červeně jsou na mapce zobrazeny uzavřené úseky. Modře pak průjezdná místa.Zdroj: MĚSTO BLANSKO

Blížící se více než tříměsíční uzavírka se týká úseku Bezručovy ulice od výjezdu z okružní křižovatky s ulicí Dvorská směrem do centra. Náměstí Svobody i části Seifertovy ulice v úseku od křižovatky s Dolní Palavou po křižovatku s náměstím Svobody. „Uzavřena bude také Rožmitálova ulice v úseku od náměstí Svobody po budovu městské knihovny a na ni navazující úsek náměstí Republiky až po zpomalovací pruh u Wanklova náměstí,“ doplnila mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

V době rekonstrukce zůstane volný vjezd a výjezd na horní parkoviště na náměstí Republiky u bývalého hotelu Dukla. Kudy povedou objízdné trasy? „Ze Seifertovy ulice bude osobními automobily možné projet ulicí Dolní Palava na ulici Dvorskou a zpět na kruhový objezd křižovatek ulic Dvorská a Bezručova. Z kruhového objezdu na Sadové ulici povede objízdná trasa Smetanovou ulicí na Poříčí a dále ulicí Mlýnskou,“ informovala na webu města vedoucí odboru správy a rozvoje města Petra Skotáková.

Doplnila, že pro nákladní dopravu a tranzit povede doporučená objízdná trasa po hlavním průtahu městem ulicí Svitavskou a Poříčí. Kvůli stavební pracím dojde také ve zmíněné lokalitě k přesunu autobusových zastávek. V případě rychlejšího postupu stavebních prací oproti původnímu harmonogramu, se může délka uzavírek jednotlivých úseků zkrátit. Při opravách ve středu města dojde také ke změně dopravního značení na náměstí Svobody. Změní se šířka vyznačených parkovacích stání a z výjezdu z náměstí u bývalého obchodního domu Družba bude trvale jednosměrka.