Amatérská jeskyně je nejdelším jeskynním systémem v České republice s délkou prozkoumaných prostor přes čtyřicet kilometrů. Speleologové ji objevili na začátku roku 1969 a protéká ji Sloupský potok, Bílá voda a Punkva. Systém sahá až do propasti Macocha.

Jiná dimenze

Fitz dále uvedl, že systém Lipoveckého potoka, kde jeho skupina operuje už několik let, nebyl dosud příliš probádaný. O to je nový objev cennější. Podle něj k němu ale vedlo velké množství hodin tvrdé práce ve stísněných podmínkách, než si jeskynáři do nových prostor prokopali cestu. „Se sondou jsme začali pod Blátivým dómem v bádališti pojmenované Tetris. Postupně se nám podařilo prostoupit úžinami a objevit rozsáhlé prostory s nádhernou výzdobou i vodním tokem. Nově objevené jeskyni dominuje velký dóm s velkým množstvím krápníků. Jako první se do něj dostal kolega Vlastimil Čoupek. Říkal, že se ocitl v úplně jiném světě, proto jsme dali tomuto dómu jméno Jiná dimenze,“ poznamenal jeskyňář.

A slova objevitele? „Když jsem vstoupil do velikého dómu a čekal jsem, než se za mnou probojují kladivem i ostatní, myslel jsem, že jsem se ocitl v jiné dimenzi. Navrhuji pro velký dóm název Jiná dimenze. Je to jiná dimenze oproti Lipovecké ventarole a řekl bych i oproti Nové Rasovně. Jiná dimenze výzdobou, několika tektonikami, křížením vodních cest starých i aktivem, komíny a také jiná dimenze k dalšímu bádání,“ podělil se o své pocity v komentáři na profilu holštejnské skupiny Čoupek.

Návštěvnost jeskyní v Moravském krasu

2019 2020 2021 2022 1991-2022
Balcarka 35 520 25 085 20 820 27 029 1 089 044
Kateřinská jeskyně 47 275 31 374 24 468 36 448 1 704 147
Punkevní jeskyně 212 322 118 496 118 878 188 980 6 052 085
Sloupsko-šošůvské jeskyně 46 736 35 707 28 374 36 628 1 306 110
Jeskyně Výpustek 21 354 14 566 13 036 20 869 297 720 (2007-2022)
Zdroj: Správa jeskyní ČR

Dóm má rozměry zhruba padesát krát třicet metrů, na výšku asi deset. K povrchu pak stoupá komín. Po jeho zaměření laser ukázal dalších přibližně čtyřicet metrů. Chodby z této jeskyně pokračují do více směrů. Jeskyně je součástí paleoponorů z Lipoveckého žlebu, stejně tak jako sousední Jeskyně pravěkých symbolů, která byla objevena v roce 2003. A právě s ní se v sobotu podařilo nově objevené prostory propojit. „Řadu nadějných míst, jak v nových objevech, tak i v Jeskyni pravěkým symboů, budeme postupně prozkoumávat. Také rozšíříme vstupní úžiny do objevů, aby se tam dostali i větší či objemnější členové skupiny. Na mapování se také již pracuje,“ informovali jeskyňáři.

Dóm u Vilémovic

Z nového objevu byl nadšený také Antonín Tůma za Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras, která se speleology úzce spolupracuje. „Parádní objev. Potvrzuje se pravidlo, že Moravský kras je podzemními chodbami provrtaný jako ementál. Víc než si myslíme. Zdaleka ještě nevydal všechna tajemství. A to je na tom přece to krásné. Pořád je v něm co objevovat jak dokládají výzkumy jeskyňářů z nedávné minulosti,“ uvedl Antonín Tůma.

Desítky metrů nových jeskynních prostor s jedinečnou krápníkovou výzdobou prozkoumávají také jeskyňáři ze speleologické skupiny Myotis. Ve výzkumech pokračují v podzemí na takzvané Harbešské náhorní plošině nedaleko Vilémovic na Blanensku. Podobný dóm s krápníkovou výzdobou jako tam objevili před několika lety i speleologové v Moravském krasu v jeskyni Sonda pod Jedničkou u Holštejna. Konkrétně v části nazvané Studna. „Pod stropem se otevřela volná dutina. Zpočátku to byla úzká chodba, která však po několika metrech vyústila do dómu. Ten v mnoha ohledech předčil očekávání. Dno prostory vyplňuje suťový kužel, po kterém jsme vylezli nahoru a zjistili, že prostora pokračuje i na druhou stranu a rozděluje se. V této části je zachovaná i krápníková výzdoba,“ řekl tehdy Deníku Jan Mrázek z Moravského speleologického klubu.