Stavba začala minulý rok na přelomu listopadu a prosince. Od té doby byl most kompletně uzavřený a chodci přes staveniště procházeli po provizorní dřevěné lávce. Vozidla do části Dolní Lhoty využívala objížďku přes nedaleké Ráječko.

Lysický zámek rozzáří tisíce květů letniček a růží. Střechy zase nová krytina.
Lysický zámek rozzáří tisíce květů letniček a růží. Střechy zase nová krytina

„Při realizace této stavby došlo ke kompletní výměně vodorovné nosné konstrukce mostu, stávající prvky mostních podpor bylo třeba doplnit mikropilotami. Novou asfaltovou komunikaci o šířce 4,5 metru nově doplňuje levostranný chodník ze zámkové dlažby o šířce 1,50 metru, který je zakončený železobetonovou římsou,“ popsal starosta Blanska Jiří Crha.

Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na bezmála 4 miliony korun bez daně.