Tu na základě anonymní ankety na webových stránkách a sběru dotazníků přímo v nemocnicích vyhodnocuje nezisková organizace HealthCare Institute.

„Cílem soutěže je sestavit žebříček nemocnic České republiky podle míry bezpečnosti a také spokojenosti pacientů a zaměstnanců. Výstupy tohoto projektu poskytujeme zpětně manažerům nemocnic, aby mohli snadněji pracovat na zkvalitnění zdravotní péče,“ uvedli zástupci neziskové organizace.

Blansko v celostátním žebříčku obsadilo první místo v péči o ambulantní pacienty. Druhé místo pak v hodnocení hospitalizovaných pacientů. Boskovičtí byli v měření na republikové úrovni druzí ohledně bezpečnosti a spokojenosti zaměstnanců.