Připravené na případné problémy je Blansko. „Má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti. Pokud se prokáže, že město zanedbalo nějakou povinnost a někomu vznikne škoda, je placená z uvedeného pojištění,“ vysvětlil Jan Šustáček z blanenského finančního odboru.

Vyčíslit přesnou sumu, kterou Blansko za pojištění takových nehod zaplatí, podle Šustáčka nelze. „Nejde jen o zimní údržbu, je to obecné odpovědnostní pojištění. Zhrnuje například i uvolnění kachličky, pád stromu na někoho a další věci. Je to doplňkové pojištění k pojištění majetkovému,“ vysvětlil úředník.

Celkové roční pojištění veškerého majetku města a odpovědnosti a dalších rizik činí zhruba čtyři sta tisíc. Ročně v Blansku zaznamenají zhruba deset až patnáct úrazů v zimním období. Z nich se zhruba u poloviny prokáže, že město porušilo nějakou svoji povinnost.

Obezřetné je v tomto směru i vedení Boskovic. „Jsme pojištění. V letošním roce jsme řešili pět žádostí o odškodnění úrazu,“ vyčíslil referent pro styk s veřejností boskovické radnice Jaroslav Parma.

Ilustrační foto.
Čisté cesty? Díky novým sypačům i tunám připravené soli

Počet míst, kde Boskovičtí udržují chodníky, se v tomto roce zvýšil. „Nově město do plánu zimní údržby zařadilo některé chodníky v ulici Ludvíka Vojtěcha, Čížovky, Jiráskově a Legionářské.

V Adamově na Blanensku letos u některých chodníků přibyly cedule, které hlásají, že se stezka v zimě neudržuje. „Nově jsme označili místa, která nebyla udržovaná ani v minulosti. Učinili jsme tak v návaznosti na obecné rozhodnutí Ústavního soudu. Místo musí být jasně označené,“ vysvětlil větší počet cedulí adamovský starosta Roman Pilát. Dodal, že chodníků, které v zimě Adamovští udržují, je letos podobně jako v Bokovicích víc.

Dva úrazy řešili loni ve Slavkově u Brna na Vyškovsku. Stejně jako výše zmíněná města i Slavkov si zařídil pojištění odpovědnosti, kam spadají i úrazy na chodnících. „S ohledem na obchodní smlouvu nemůžeme zveřejnit, kolik za pojištění těchto úrazů zaplatíme. Pojistka je sjednaná tak, aby jednotlivé položky byly co nejnižší na trhu,“ informovala slavkovská mluvčí Veronika Slámová.

Šestačtyřicet tisíc korun zaplatí za pojištění chodníkových úrazů ve Vyškově. „Jde o tři až pět případů v roce,“ konstatoval mluvčí tamní radnice Michal Kočí.

Pokud se někdo zraní při pádu na zledovatělém chodníku, měl by hned informovat zástupce města. „Jde o pojistnou událost města. Poškozený musí vše nahlásit na městském úřadě a poskytnout veškeré údaje o nehodě. Město poté kontaktuje pojišťovnu. Řešíme desítky těchto událostí za sezonu,“ nastínil mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek.

PROBLÉMY S ÚKLIDEM
•Do roku 2012 patřila údržba chodníků k veřejné službě.
• Tyto práce vykonávali nezaměstnaní, mohli si jimi přivydělat.
• Pokud odmítli, mohli přijít o sociální dávky.
• V listopadu 2012 Ústavní soud tuto povinnost zrušil.
• S návrhem na zrušení veřejné služby přišla sociální demokracie a kancelář ombudsmana.
• Ústavní soud veřejnou službu vyhodnotil jako nucené práce, které odporují Listině základních práv a svobod.