Například Blansko pojištění pro případy „chodníkových úrazů" využívá už několik let. „Je to součást komplexního pojištění odpovědnosti, za které platíme asi půl milionu korun ročně. Zdaleka ne celé pojištění se však týká jen úrazů. Jejich podíl může být kolem dvaceti tisíc ročně," vyčíslil Jan Šustáček z oddělení plateb, poplatků a rozpočtu na blanenském finančním odboru.

Ne vždy se však městu pojištění vyplatí. „V posledních letech bývá nahlášených úrazů tak do deseti a v takovém případě se pojištění příliš nevyplatí. Byly ale i roky, kdy bylo úrazů mnohem více. Navíc se nedá vyloučit to, že si někdo na chodníku způsobí vážnější zranění. V takovém případě by odškodnění bylo vysoké, a je proto v každém případě lepší pojištění mít," řekl Šustáček.

Tisícovka od města

Ne každého, kdo si na chodníku úraz způsobí, však pojišťovna odškodní. „Zhruba jednu třetinu nahlášených úrazů pojišťovna neuzná. Největší problém bývá v dokazování toho, jak se úraz stal. Je totiž důležité, aby poškození dostatečně doložili, že skutečně například uklouzli na namrzlém chodníku," přiblížil Šustáček s tím, že město se na vyplácení odškodného podílí jedním tisícem korun.

Že ne každý úraz končí finanční kompenzací, potvrdil i starosta Adamova Roman Pilát. „Pojištění samozřejmě jsme, ale spíše se stává, že pojišťovna najde nějakou kličku, takže poškozený na odškodnění nakonec nemá nárok. Lidé se potom chtějí s městem soudit, ale my jsme závislí na tom, jestli pojišťovna případ uzná, či neuzná," popsal Pilát s tím, že počet nahlášených úrazů na chodnících města je ročně do deseti. „Ne všichni se ale přihlásí," dodal Pilát.

Na dostatečné doložení okolností úrazu však upozornil i mluvčí pojišťovny ČSOB Petr Milata. „V posledních letech se města pro případ úrazu na chodnících pojišťují mnohem více. Pro vyplacení pojistného musí město v prvním případě přiznat chybu, že například chodník nebyl včas posypaný a podobně. Člověk, který si na chodníku způsobil úraz, však musí vše pečlivě zdokumentovat. Například vyfotit si do mobilu místo, na kterém uklouzl, a nejlépe si také zajistit svědka, který úraz viděl, a zaznamenat si také přesný čas, kdy se úraz stal," popsal Milata.

Podobné podmínky má pro nahlášení úrazu například také Olešnice. „Člověk se na nás musí obrátit do šesti hodin po tom, co se úraz stal, abychom si mohli co nejdříve ověřit, že například chodník nebyl ošetřený. Platí ale stejná pravidla jako na silnicích, úraz se samozřejmě může stát, každý ale musí přizpůsobit svou chůzi podmínkám na chodníku. Počet nahlášených případů úrazů se u nás pohybuje do deseti a v některých letech jsme dokonce neměli žádné," řekl starosta Olešnice Zdeněk Peša.