„Certifikát Ethnic Friendly oceňuje zaměstnavatele, kteří se hlásí k zásadě rovného zacházení s etnicky odlišným obyvatelstvem. A ve své praxi také tuto zásadu dlouhodobě naplňují a dodržují,“ uvedl za blanenský úřad práce Jiří Dvořák.

Podle něj sledovali pracovníci IQ Roma servis vnitřní směrnice úřadů a organizací, které o získání certifikátu usilovaly. „Obdrželi jsme logo a ocenění, které na našem úřadě zaručuje, že se tady nesetkáte s diskriminací. Organizace IQ Roma servis bude naši práci i nadále sledovat a například pořádat audity, které nám zaručí udržení certifikátu,“ dodal Dvořák.

Jedním z hlavních důvodů pro zavedení značky Ethnic Friendly je podle členů sdružení IQ ROma servis problematická situace Romů a odlišných etnik na trhu práce. „Velká část z nich se potýká s nízkou kvalifikací, vzděláním, špatnými pracovními návyky či závislostí na systému sociálních dávek. Mnozí ale chtějí najít uplatnění na trhu práce, nicméně přitom museli a musejí překonávat předsudky svého okolí,“ sdělil Petr Kubačka ze sdružení IQ Roma servis.
Projekt je zatím určen pro zaměstnavatele na jižní Moravě.

(mva)