Vedení města Olešnice může slavit. Podařilo se mu totiž získat souhlasy všech obyvatel, jejichž pozemky lemují koryto Nyklovického potoka. Ten se stal v minulosti jednou z příčin povodní, které město sužovaly v roce 2002 a také vloni.


„Po povodních v loňském roce jsme nechali postavit řadu poldrů kolem Veselského potoka, který tehdy katastrofu způsobil. Začali jsme také zjišťovat možnosti potoka Nyklovického. Podle simulace, která byla provedena letos v červnu vyšlo najevo, že potok by vydržel jen desetiletou vodu. Loňská povodeň přitom byla klasifikována jako padesátiletá,“ popisuje situaci Zdeněk Peša, starosta Olešnice. K tomu dodává: „Po konzultaci s odborníky bylo rozhodnuto, že je třeba potok zkapacitnit. Začali jsme tedy jednat občany, kterých by se případné úpravy nějakým způsobem dotkly.“


Rozšíření kapacity Nyklovického potoka je největší stavební úpravou, která bude na korytě potoka provedena od roku 1934, kdy byl zkolaudován. Úpravy se přitom budou týkat nejen samotného koryta, ale také jeho bezprostředního okolí, které je většinou v soukromém vlastnictví olešnických.

Více v sobotním vydání Blenenského deníku