Úhyn ryb v souvislosti s rozšiřováním koryta řeky v Blansku však rybáři nezaznamenali. Přesto podle nich ryby stavbou protipovodňových opatření trpí. „Pod Salmovým jezem jezdily buldozery. V řece už nejsou kameny ani tráva. Přitom ryby se potřebují ukrýt za některými překážkami a v tůňkách. Potřebují členité dno,“ upozornil za blanenské rybáře Miroslav Odehnal s tím, že tak v řece zbudou jen malé vranky. Ty loví dravé ryby a pro rybáře nejsou atraktivní. Blanskem nyní podle něj neprotéká řeka. „Je to strouha,“ řekl Odehnal.

Rybáři podle něj situaci probírají s Povodím Moravy, které nad rozšiřováním koryta dohlíží. „Navrhl jsem jim, aby nechali položený dolní splav. Pokud by jej zvedli, ryby by vyrazily ze svých úkrytů a až by se hladina vody zase snížila, mohly by zahynout,“ obává se Odehnal.

Na vodách Svitavy je závislá i malá vodní elektrárna. Ta sídlí v mlýně na Sportovním ostrově v Blansku. „Do náhonu se z řeky dostává voda, která zbude. Když je menší průtok, do náhonu se samozřejmě dostane menší množství vody. To omezuje chod malé vodní elektrárny,“ uvedl ředitel Služeb Blansko Radek Snopek. Pokud se v korytě řeky nachází velmi malé množství vody, elektrárna se sama vypne a nevyrábí tak žádnou energii. Podle Snopka zásobuje elektrárna energií zimní stadion. Stopnutí elektrárny však jeho chod neomezí. „Energii z elektrárny stejně dokrýváme tou, kterou bereme ze sítě E.onu. Pokud je málo vody, zaplatíme pouze víc peněz za cizí energii,“ upřesnil Snopek.

Pracovníci Povodí Moravy potvrdili, že stavba protipovodňové ochrany v Blansku si vyžádala snížení hladiny vody. „A to v úseku, který vede přes Blansko. Přesto nedošlo ke snížení průtoků. Salmův jez je plně funkční a chod elektrárny není omezen. Tato akce nemá na průtoky ve Svitavě vliv,“ tvrdí Radim Světlík z Povodí Moravy.V součas­nosti podle něj odborníci odtěžují nánosy z nejvíce postižených lokalit a rozšířují koryta řeky v úsecích z nízkou kapacitou tak, aby v celém Blansku byla kapacita koryta jednotná. „Proto jsme projednali mimořádnou manipulaci na jezu Paulinka, a to i s Místním rybářským svazem. Spočívá v úplném vyhrazení jezu až do konce června tohoto roku,“ dodal. Akce si vyžádá kolem padesáti milionů korun.