Cestou do práce tudy občas chodí i Romana Tůmová. „Není to vůbec hezký pohled. Je to kousek od obytné části města a denně tudy prochází spousta lidí. Navíc se odpadky válejí přímo uprostřed lesa. Snad se podaří skládku co nejdřív dát do pořádku," řekla žena.

Problém s odpadky v této lokalitě vybrali před časem Adamovští ve veřejné anketě jako jeden z deseti největších problémů města. Úředníci už nechali zpracovat studii, která nabídne dvě varianty řešení. Hotová má být v září. „Nezajištěné smetiště je velký problém. Chtěli bychom ho upravit co nejdříve. Pokud zastupitelstvo dá tomuto projektu zelenou a podaří se nám na něj získat dotace, do práce by se mohli dělníci pustit příští rok," řekl vedoucí odboru správy majetku města Adamova Radek Malý.

Podle něj budou úpravy skládky stát několik milionů korun. Přesná čísla ještě Adamovští neznají. „Smetiště je v současnosti asi ze dvou třetin stabilní. Ale vrchní vrstvy se po větším dešti uvolňují a sunou se po svahu dolů. Jedna varianta počítá s odtěžením části odpadků, částečným zakrytím zeminou a zafixováním. Druhá varianta navrhuje jen drobné povrchové úpravy, ale několikavrstvé překrytí odpadků a důkladnější ukotvení ocelovými sítěmi. Rádi bychom, aby na tom místě nebyla nějaká holina, ale i zeleň," upřesnil Malý. Zároveň zdůraznil, že ani jedna z variant nepočítá s masivním odtěžením dřeva v zarostlé stráni.

Adamovští ve městě na volných prostranstvích pravidelně dvakrát do roka sbírají odpadky při akci Za Adamov čistější. Stráň pod bývalou skládkou je však nad jejich síly. „Sbírat odpadky tam nemá moc smysl, protože po větším dešti se ze skládky stejně vyplaví další. Chce to razantnější zásah a skládku zabezpečit. Na podobné sanace skládek se dají získat dotace z operačního programu životního prostředí. Snad se žádostí uspějeme," řekl adamovský místostarosta Jiří Němec.

Adamovské také čekají ještě jednání se zástupci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Na jeho pozemcích totiž velké smetiště leží. Skládku však léta provozovalo město a mělo ji nechat zavézt. „S městem se budeme snažit najít nejlepší řešení pro obě strany," uvedl zástupce křtinského podniku Pavel Mauer.

Podle úředníků se jedná o povolenou skládku. Začala fungovat v šedesátých letech původně jako úložiště zeminy při masové výstavbě bytů, kterou odstartoval rozvoj výroby v Adamovských strojírnách. „Postupně tam však město začalo vyvážet i odpad. V polovině osmdesátých let už tam ale nebylo místo a skládka se částečně zavezla a později se tam nasázely stromy. Zakonzervování smetiště nebylo dostatečné. Žádný postih městu za to nyní nehrozí. Skládka je legální, ale její zabezpečení musíme řešit, protože jak to tam vypadá, se lidem pochopitelně nelíbí. Chodí tam na procházky do lesa a na vlak," poznamenal Malý.

Druhé obří smetiště, kam Adamovští vyváželi odpad z města, je v lese u silnice ve směru na Útěchov. To je naopak zakonzervované dob­ře.