Tito velmi drobní netopýři se podle něj schovávají v nepatrných puklinách. Ty jsou často široké ani ne centimetr. Zmíněný druh patří na našem území k nejhojnějším. Lidé se s ním mohou setkat běžně například v městských parcích. „Jeho zimovišť je ale známo poměrně málo. Jednak díky tomu, že se dovede skrývat v puklinách, kam se jiné druhy netopýrů nevejdou. Ale také proto, že prakticky neosidluje štoly a jeskyně, které jsou pravidelně monitorovány,“ informoval Tomáš Bartonička z Masarykovy univerzity, který se zabývá výzkumem obratlovců.

RARITA V JESKYNI

Dodal, že zimoviště netopýra hvízdavého se většinou nacházejí v umělých stavbách. Hradech, zámcích nebo i v hrázích přehrad. Jeskyních zimovišť mají odborníci zmapováno zatím jen několik. Navíc v nich zastihnou jen jednotky maximálně desítky netopýrů. „To platí i pro Moravský kras, kde jsme zatím netopýry hvízdavé nacházeli na zimovištích jen v malém počtu a výjimečně. Například v jeskyni Jáchymce, Kateřinské jeskyni a v Sloupsko-šošůvských jeskyních. A také v nejvýznamnějším zimovišti netopýrů, v Býčí skále,“ upřesnil Antonín Krása.

Protože se jedná o nový objev, není jasné, zda netopýří hvízdaví Umrlčí jeskyni využívají dlouhodobě nebo se do ní nastěhovali teprve nedávno. „Otázku minulosti už nevyřešíme, ale počty netopýrů hvízdavých zde začneme sledovat a v následujících letech zařadíme do standardního monitoringu i tuto jeskyni. A velkou pozornost budeme věnovat i drobným puklinám v desítkách dalších jeskyní, které v rámci letošních průzkumů teprve navštívíme,“ uzavřel odborný výklad zoolog Antonín Krása.

ZIMOVIŠTĚ V KRASU

Moravský kras je unikátní zimoviště netopýrů. I v evropském měřítku. Žije zde totiž početná kolonie kriticky ohrožených vrápenců malých. Dobrá zpráva je, že právě tomuto druhu se na jihu Moravy daří a jeho stavy stále rostou. Potvrdilo to i loňské sčítání těchto okřídlených savců. Odborníci je v krasu na Blanensku a Brněnsku pravidelně monitorují už bezmála čtyřicet let. „Tentokrát jsme sčítali netopýry v devětatřiceti lokalitách. V pětadvaceti jeskyních v Moravském krasu provádíme pravidelný monitoring už bezmála čtyřicet let. Napočítali jsme v nich zhruba deset tisíc tři sta netopýrů. I s ostatními lokalitami, kde je počítání nepravidelné, jich letos v krasu zimovalo kolem dvanácti tisíc,“ okomentoval tehdy stav netopýrů hlavní koordinátor sčítání Miroslav Kovařík.

Odborníky potěšily hlavně počty vrápenců malých, kterých byly dvě třetiny z celkového počtu netopýrů. Napočítali jich přes sedm tisíc. V pravidelně sledovaných lokalitách jich bylo přibližně o sedm set víc, než před rokem. Bezmála třetina pak připadla na netopýry velké, kterých však bylo na tradičních místech o dvě stě méně než před rokem. „Zajímavé byly i počty netopýrů brvitých, kterých jsme napočítali kolem pětistovky. Podařilo se nám zaznamenat i třináct kusů netopýra pobřežního. Je to severnější druh a na jihu Moravy vzácný,“ dodal Kovařík.