Po letních prázdninách nezačíná jen škola, ale rozbíhá se také výuka v základních uměleckých školách a programy v domech dětí a mládeže. O výuku na hudební nástroj, tancování či kreslení je podle ředitelů těchto zařízení stále zájem.

„Zatím jsme nezaznamenali, že by rodiče odhlašovali dítě z kroužků kvůli penězům. Také se rodičům snažíme vyjít vstříc a školné letos zdražovat nebudeme,“ uvedla ředitelka Základní umělecké školy ve Velkých Opatovicích Marcela Ladecká. Přihlásit svoje ratolesti mohou rodiče na velkoopatovickou ZUŠ do dvacátého září a škola podle ředitelky nově možná otevře literárně dramatický obor v pobočce v Knínicích. „Definitivně se ale rozhodneme až v průběhu září,“ sdělila Ladecká.

Méně přihlášek zatím nehlásí ani ZUŠ v Adamově. „Pokles zájmu jsme nepocítili. Zájemci se mohou hlásit až do desátého září,“ řekla asistentka ředitele Lenka Bočková. I tam bude školné stejné jako vloni.

Nezdražuje ani ZUŠ v Letovicích, která má pobočky ještě v Olešnici, Kunštátě a Křetíně. Naopak pro nově nastupující žáky škola nabízí školné se slevou. „Místo tří set korun měsíčně noví žáci zaplatí jen dvě stě korun. Je to tedy snížení o třetinu,“ uvedl zástupce ředitele Jiří Mifek. Ani ten pokles žáků v důsledku ekonomické krize nezaznamenal. „V oborech pro předškolní děti je naopak nárůst,“ sdělil Mifek, který prozradil, že v nadcházejícím školním roce bude výuka v Olešnici nově v opraveném Kulturním domě.

Ani ZUŠ v Blansku zatím ekonomickou krizi nepociťuje. „Naopak máme hodně přihlášek. Přesná čísla budeme znát, až v půlce září skončí zápis,“ sdělil ředitel Jiří Žerníček. Školné budou zvyšovat jen nepatrně. „Měsíčně to bude o maximálně deset korun,“ upřesnil ředitel.

K malému zdražení, přibližně pětiprocentnímu, dojde ve výtvarném oboru vyučovaném v ZUŠ Jedovnice. „Ve všech ostatních oborech ale zůstává školné na úrovni loňského roku,“ upřesnil ředitel Josef Škvařil, který doplnil, že právě o výtvarný obor byl mezi dětmi dlouhodobě zájem, takže škola se na obor rozhodla přijmout více malých umělců než v minulých letech.

Více peněz nezaplatí rodiče ani za kroužky v Domě dětí a mládeže v Blansku. Tam pro nový školní rok nabízejí okolo sta kroužků. „Nově v Blansku otevřeme třeba kroužek minigolf či mladý hasič. V pobočce v Rájci pak třeba kroužek hlavolámání či hru na kytaru,“ řekla Romana Mišurcová z DDM v Blansku.

Na výběr mají také děti z Letovic. Podle ředitele DDM v Letovicích Dušana Dvořáčka je pro letošní školní rok v nabídce okolo třiceti kroužků. „Nově chystáme kroužek cyklistiky,“ sdělil Dvořáček a doplnil, že ceny za kroužky budou stejné jako vloni.