Popište, prosím, i laické veřejnosti, jak vlastně umělá inteligence analyzuje záběry z bezpečnostních kamer?

Správa železnic v pilotním projektu nasadila umělou inteligenci (AI) na stávající kamerový systém v Adamově. Říkáme tomu „chytrá analýza“, protože cílem je vyhodnotit rizikové či nestandardní situace. Správa železnic má po celém Česku několik tisíc kamer, nad kterými drží dozor řádově nižší počet zaměstnanců. AI tak bude jejich činnost částečně nahrazovat. Rozhodovací pravomoc o případném zásahu ochranné služby nebo přivolání složek Integrovaného záchranného systému ale zůstává v kompetenci obsluhy kamer.

Kam proudí data a kdo je vyhodnocuje?

Data v tuto chvíli putují do pracoviště v Praze, kde je společně s AI monitorují zaměstnanci Ochranné služby Správy železnic, tedy vlastní podnikové ochranky. Pokud se v Adamově stane cokoliv nestandardního, systém vizuálně a akusticky upozorní obsluhu a ta danou situaci vyhodnotí v rámci našich interních pravidel. Systém není propojen s IZS – o ohlášení situace rozhoduje obsluhující zaměstnanec, aby nedocházelo například k marným výjezdům.

Umělá inteligence na jedné straně ulehčí práci obsluze kamer. Na druhé pak tedy pomůže zvýšit bezpečnost a také komfort cestujících na nádražích? Na jaké situace se konkrétně zaměří?

Ano, je to přesně tak. Chytrá analýza vyhodnocuje například dlouho odložená zavazadla, která by mohla být potenciálně nebezpečná. Software upozorní také například na vytažení zbraní, člověka ležícího na zemi a další nestandardní chování nejen ve stanicích, ale také v blízkosti technologických budov, datových center a dalších objektů pro zajištění provozu železnice.

Na kolika kamerách se přímo v Adamově nyní nově testuje?

Na šedesáti.

Neznámý pachatel poškodil po fotbalovém zápase ve Svitávce auto sudího.
Agrese proti rozhodčímu ve Svitávce. Po fotbale našel prořezanou pneumatiku

Proč Správa železnic vybrala pro pilotní projekt právě nádraží v Adamově na Blanensku?

Adamov má po rekonstrukci stanice nový kamerový systém. Zároveň je dostatečně vzdálený od Prahy, což nám pomáhá ověřit spolehlivost dálkového přenosu dat. Testujeme řadu situací a chceme ověřit, zda bychom v případě centralizace dohledu ve stanicích mohli operativně vyhodnocovat situace i z náhradních pracovišť. Jedná se o první stanici na našem území, kde byla umělá inteligence nasazena. Obecně ale může být spuštěna kdekoliv, protože pro využití chytré analýzy není potřeba měnit samotné kamery. Adamov jsme s dodavatelem vybrali také proto, že po nákladné modernizaci chceme ochránit majetek a prostory stanice po co nejdelší dobu.

Kde by se mohla tato technologie zařadit do ostrého provozu na železnici a kdy k tomu dojde?

Chytrou analýzu chceme nasadit na co největší část sítě, a to nejen ve velkých stanicích. Užití předpokládáme i na menších zastávkách, kde sice není provozně a ekonomicky možné zajištění stálé ochranné služby, ale podobný dozor je vzhledem k frekvenci cestujících efektivní. Chceme zdůraznit, že chytrou analýzu budeme využívat pouze pro nestandardní chování ve veřejných prostorech železničních stanic a zastávek, a také v blízkosti našich provozních objektů. V novém roce bychom rádi spustili pracoviště v Brně. Naší ambicí je chytrou analýzu nasadit v první fázi především na koridory s velkou frekvencí cestujících. Nabízí se tak například brněnské hlavní nádraží nebo stanice v Břeclavi.

Zdroj: Deník/Jan Charvát