„Za pět či šest miliónů korun, což představuje několik ročních obecních rozpočtů, obec postavila novou ulici za Humny. Tyto peníze přitom mohla využít na opravu budovy, kde je nyní obecní úřad a podle výsledků referenda zde bude zřízena mateřská škola,“ uvedla Klára Pluskalová z Újezdu. Podle další ženy z obce Alice Šuhájkové nemá nová ulice pro Újezd prakticky žádný přínos. „V některých nových domcích budou bydlet rodinní příslušníci pana starosty, tedy starousedlíci. Z dalších lidí, kteří zde staví, si pouze dva do obce přehlásili trvalé bydliště. Více peněz ze státního rozpočtu tedy obec nedostane, ale naopak obec bude tyto lidi dotovat a poskytovat jim zázemí, jako například svoz odpadů, údržbu silnice či provoz veřejného osvětlení,“ popsala Šuhájková.

Starosta Újezdu Jan Stejskal pochybení odmítá. „Záměr vybudovat novou ulici mělo už několik minulých zastupitelstev, takže my jsme v něm pokračovali. Přínosem nové zástavby, kde bude celkem devět domů, bude rozšíření obce a příliv nových obyvatel. Zastupitelstvo ale nemůže nikoho nutit, aby si přehlásil trvalé bydliště,“ sdělil Stejskal. Ten nepopírá, že náklady na novou ulici se obci finančně nevrátí. „Za výkup pozemků, zasíťování a stavbu nové silnice jsme zaplatili kolem pěti milionů korun. Za prodané parcely jsme získali sedm set sedmdesát tisíc korun a tři sta padesát tisíc za prodej plynového řádu, který jsme postavili a posléze prodali plynárenské společnosti,“ přiblížil starosta.

O správném hospodaření, kdy vedení obce vložilo skoro všechny obecní peníze jen do nové ulice, je přesvědčen také zastupitel Pavel Pražan. „Je to dobrá investice, nevidím v tom žádný problém,“ míní Pražan.

Prodej, nebo opravy?

Šuhájková souhlasí s tím, aby obec podporovala příliv nových obyvatel, ale podle ní se vedení Újezdu nejdřív mělo postarat o stávající majetek. „Obec však za dobu působení pana Stejskala, který je tu starostou již čtvrté volební období, prodala budovu bývalého obecního úřadu a hasičky, a to, co zbylo, nechala úplně zchátrat. Budova bývalé mateřské školy, ve které je současný obecní úřad, tak nyní potřebuje opravy za miliony,“ reagovala Šuhájková. Podle ní obec nevýhodně prodala také pozemky v nové ulici. „Podle našich informací byly pozemky prodávány v roce 2007 za cenu kolem sedmdesáti až osmdesáti korun za metr čtvereční. Přitom již tehdy byla cena nezasíťovaného pozemku v této lokalitě někde na trojnásobku a zasíťovaného mnohem vyšší, takže obec prodejem velmi tratila,“ dodala Šuhájková.

Újezdským se rovněž nelíbil záměr zastupitelů postavit nový obecní úřad. Loni v listopadu v referendu tento projekt odmítli a vyslovili se pro opravu stávající budovy obecního úřadu. Starostu to překvapilo. „Stavbu budovy obecního úřadu jsme naplánovali na základě podnětů občanů. Na tomto projektu stál volební program sdružení nezávislých, které jednoznačně vyhrálo v obci volby,“ řekl Stejskal.

Vyhozené peníze

Řada lidí v malé vesnici je ale ráda, že nápad postavit nový obecní úřad padl. „Je určitě lepší opravit dosavadní budovu. I když by později bylo málo dětí a školka už by nebyla potřeba, využití by se jistě našlo. Třeba jako místo pro scházení starších lidí,“ řekla další obyvatelka Újezda Marie Prošová. Obec však kvůli tomu, že se obecní úřad stavět nebude, vyhodila desítky tisíc korun. „Projekt přišel na třicet tisíc, zhruba osmdesát tisíc jsme zaplatili za část pozemku,“ uvedl Stejskal.

Výtky z řad Újezdských se týkají také toho, že vedení obce málo informuje o tom, co dělá. „Nejsou například zveřejňovány zápisy ze zastupitelstva. Sami si je musíme vyžádat a informujeme občany na našich vlastních webových stránkách,“ sdělila Pluskalová. Podle ní se mnoho lidí bojí něco veřejně říct. „Při přípravě referenda se nás lidé ptali hlavně na to, zda bude hlasování tajné,“ dodala Pluskalová. S informacemi z radnice není spokojená ani Prošová. „Pomohlo by třeba to, kdyby obec jednou za půl roku vydala nějaký zpravodaj, aby bylo jasné, co všechno se v obci udělalo a za kolik,“ nastínila žena z Újezdu.

Vedení obce je ale jiného názoru. „Informovanost je dostatečná. Obec zveřejňuje nad rámec povinností usnesení ze zasedání zastupitelstva, která jsou pro obec závazná. Nemáme povinnost zveřejňovat zápisy ze zastupitelstva,“ řekl starosta. Rovněž místostarosta Martin Srba nevidí žádný problém. „Informovanost je podle zákona, k rozsahu nad rámec povinností přistupuje každá obec individuálně,“ uvedl pouze v e-mailu Srba.