Mateřskou školu plánují otevřít druhého ledna. Už nyní mohou rodiče posílat předběžné přihlášky. „Školka nám tu dlouhou dobu chyběla. Prvním krokem k jejímu vzniku bylo referendum v roce 2011, ve kterém si lidé stavbu školky odhlasovali," popsala starostka Újezdu Alice Šuhájková. Nyní už budova mateřské školy stojí a pracovníci kolem ní dělají nezbytné terénní úpravy. „Vše by mělo být hotové do začátku listopadu. Zatím jde všechno podle plánu," řekla Šuhájková. Na zprovoznění mateřské školy získali dotace z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které pokryly část nákladů.

Do nové školky bude chodit až čtyřiadvacet dětí. „Myslím, že kapacitu naplníme. Chceme pomoci i okolním obcím, kde už pro děti ve školkách místa nejsou," řekla starostka.

Předběžné přihlášky musí rodiče podat nejpozději do konce října. K řádnému zápisu budou moci své děti přivést pravděpodobně v prosinci. „Vše závisí na tom, kdy se nám podaří budovu zkolaudovat. Teprve potom můžeme požádat o zápis do rejstříku škol a školních zařízení a stanovit datum zápisu," řekla Šuhájková.

Děti budou vybírat na základě několika kritérií. Přednost dostanou například předškoláci. „Celkem máme čtyři kritéria s určitým bodovým ohodnocením. Každému dítěti přidělíme body podle toho, jaká kritéria splňuje. Do školky pak přijmeme ty, které budou mít bodů nejvíce," popsala ředitelka mateřské školy Jana Tesařová. První půlrok bude školné zdarma. „Jaká bude jeho výše v dalších měsících, se rodiče dozví s dostatečným předstihem. Pravděpodobně někdy v květnu," řekla Tesařová.

V nové mateřské škole se chtějí zaměřit i na vzdělávání. Například předškoláci se zapojí do speciálního projektu. „Jedná se o program, ve kterém jsou děti soustavně připravovány na základní školu. Učí se například správně držet tužku nebo dělají různé uvolňovací cviky na ruku," řekla Tesařová. Tento program vyžaduje spolupráci rodičů. „Při výuce musí být přítomni. Pomáhají dětem se zadanými úkoly a dohlížejí na jejich plnění. A to i doma, protože součástí programu je i domácí příprava," doplnila.

Poprvé do nové mateřské školy budou moci rodiče i děti nahlédnout už v polovině listopadu. „Plánujeme den otevřených dveří. Rodiče se budou moci přijít podívat na prostory školky a zeptat se na vše, co je ohledně provozu bude zajímat," pozvala zájemce starostka Alice Šuhájková.

MARKÉTA PULDOVÁ