Výjimečně zachovalé bučiny, smíšené jasanovo-olšové lužní lesy, ale i louky s mnoha chráněnými druhy rostlin a živočichů. Takovou přírodou se mohou kochat lidé, kteří se vydají pěšky, na kole nebo v zimě na běžkách Rakoveckým údolím vedoucí od Jedovnic k Račicím na Vyškovsku. Lokalita bude brzy ještě víc chráněna než dosud.


„Momentálně zpracováváme návrh na zařazení přírodního parku Rakovecké údolí do národního seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Navrhujeme jak hranice území, tak i to, co bude chráněno,“ sdělil Petr Slavík z Agentury ochrany přírody a krajiny. Podle něj je ochrana nutná zejména kvůli nepoškozeným lesům. „Teď návrhy projednáváme s obcemi a s významnými vlastníky pozemků. Vyhlášení lokality tak očekávám nejdříve do roka,“ dodal Slavík.


Nové ochranné pásmo bude zasahovat na Blanensku do katastrů obcí Bukovinka a Jedovnice, na Vyškovsku pak do okolí Ježkovic, Pístovic, Račic a Ruprechtova.

Více informací se dočtete v dnešním vydání Blanenského Deníku.