„Je to obrovská tradice, která od osmašedesátého roku nebyla nikdy přerušena, ani za totality,“ vystihla důležitost akce Radka Banyaová zkunštátské knihovny. Pocta Františku Halasovi tehdy vznikla na popud básníka, malíře a neúnavného halasovského badatele Ludvíka Kundery.

Ten před téměř čtyřiceti lety uspořádal první setkání vRudce u Kunštátu.

„Těžko si dnes vzpomenout, jak to vlastně vzniklo. Prostě se jednou za čas vněkteré hrnčířské světnici sešla skupina literátů, kteří si četli nejen Halasovy básně a o těch verších si pak povídali. Až později to dostalo pevnější formu,“ zavzpomínal na minulost Kundera.

Současná podoba Halasova Kunštátu je dána Kunderovou spoluprácí s městem Kunštát,blanenským muzeem a rodinou básníka Halase. Právě jeho syn, rozhlasový publicista Jan Halas, připravil pietní akt u básníkova hrobu na kunštátském hřbitově a také následný doprovodný program nazvaný Všechny cesty vedou do Kunštátu. Během něho se vobřadní síni kulturního domu představil herec Pavel Soukup, režisérka Hana Kofránková či hudebníci Lukáš Klánský a Ondřej Valenta.

Součástí Halasova Kunštátu je však také Literární soutěž Františka Halase, která samotné akci předchází. Výsledky jejího již pětatřicátého ročníku byly vyhlášeny vpátek odpoledne. Na slavnostním setkání se letos poprvé představila nová porota.