Slavnostní večer úvodním slovem zahájila starostka města Blanska Věra Vachová a programem provázela Irena Vrtělová. Hostem byl Ludvík Kundera. K jubileu osmdesáti let mu mezi jinými popřál za výtvarníky také Valér Kováč, autor symbolu Ceny města Blanska za kulturu. Pestrým a pěkným kulturním programem večer doplnili učitelé a žáci Základní umělecké školy v Blansku a Soukromé ZUŠ Blansko. Slavnostní předání cen se konalo v Klubu ZEUS Blansko.

S laureátkou Ceny města Blanska za kulturu Milenou Melenovskou jsou neodmyslitelně spojeny desítky hudebních a divadelních večerů, koncertů pěveckých sborů, baletních a tanečních vystoupení v Blansku a nejen v Blansku. Stovky hodin vystoupení s žáky, učiteli, orchestry a sbory. V dubnu 2013 dovrší čtyřiašedesát let práce v blanenském uměleckém školství.

Od příchodu do Blanska v roce 1929 byl život její rodiny spojen se Sokolem. Otec Mileny Melenovské byl činovníkem řady spolků a sdružení. Především v blanenském Sokolu. Maminka byla vedoucí žákyň v Blansku a v Župě Krále Jiřího. Oba rodiče pak následovala dcera Milena. Od sedmi let se učila hrát na klavír a později se po vzoru svých rodičů aktivně účastnila kulturní a veřejné činnosti.

Po maturitě na Státním dívčím reálném gymnáziu v Brně v roce 1947 začala Milena Melenovská studovat na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V únoru 1949 však musela studium na příkaz tehdejšího komunistického režimu nedobrovolně ukončit.

Štěstí jí ovšem přálo. V dubnu 1949 začala výuka v Městském hudebním ústavu v Blansku, jak se tehdy jmenovala nová škola, později Lidová škola umění a nynější Základní umělecká škola. Milena Melenovská absolvovala zkoušky odborné učitelské způsobilosti pro obory klavírní hra a taneční výchova a stala se členkou pedagogického sboru Městského hudebního ústavu, který měl tehdy tři členy včetně ředitele.

V roce 1953 byla jmenována ředitelkou Lidové školy umění, v roce 1960 byla v této funkci vystřídána kádrově kvalitním členem KSČ. Učitelkou klavírní hry (do roku 1994 i taneční výchovy) zůstává dodnes jako členka učitelského sboru Soukromé ZUŠ Blansko. Šarmantní, křehkou a stále aktivní Milenu Melenovskou zná široká blanenská veřejnost jako korepetitorku, organizátorku, průvodkyni programy a především jako výbornou učitelku.

Literatura: Katalog Cena města Blanska za kulturu, 2000, Zpravodaj města Blanska, 2000, Týden u nás 2000, internetový zdroj

Příště: Laureátka Ceny města Blanska za kulturu 2000 – Eva Nečasová, ředitelka Muzea Blansko

„Hudba je řečí pro tento svět, právě ona je jazykem srozumitelným tam, kde už srozumitelnost neočekáváme. Právě ona je objevitelkou schopností, které jsme už zapomněli."

PAVEL SVOBODA