Modernější svářecí stroje mají tamní studenti k dispozici také v budově svářečské školy na náměstí 9. května. „Během tříletého projektu došlo rovněž k venkovním terénním úpravám zelené plochy v areálu školy, k modernizaci vnitřních prostor pracoviště i sociálních zařízení,“ uvedli zástupci školy.

Letovická taneční skupina Vo Co Gou slaví pětadvacet let.
Mažoretky chtěly změnu. Trhly se a začaly znovu. Oslavily pětadvacet let