Na alternativní možnost výuky děti láká škola ve Vískách. „Nabízíme možnost domácího vzdělávání. Každé dítě školního věku musí být zapsáno v nějaké škole. Rodiče, kteří mají zájem vyučovat své děti doma, musí žádat vedení školy o povolení domácího vyučování a na mnohých školách to bývá problém. My tuto alternativu přímo nabízíme. Navíc mohou rodiče děti přihlásit do našeho Klubu Matýsek, ve kterém se budou žáci učit alternativním způsobem, který vychází z takzvaného unschoolingu a svobodného učení," vysvětlila statutární zástupkyně Základní a mateřské školy Vísky Monika Kubová. Zápis budoucích prvňáčků tam plánují na devátého února.

1 450dětí by podle odhadu krajského úřadu Jihomoravského kraje mělo letos přijít k zápisům do prvních tříd základních škol na Blanensku. V loňském roce to bylo 1 312 dětí.

Už ve středu a ve čtvrtek přijdou předškoláci k zápisu do první třídy do školy v Adamově. „Máme dvě pracoviště školy a do každého máme zápis zvlášť. Letos předpokládáme, že k zápisu přijde kolem padesáti dětí, což je o něco více než loni," řekla zástupkyně ředitelky Základní školy Adamov Jaroslava Šmerdová.

Adamovské děti se mohou těšit na zápis se zvířátky. „Děláme každoročně trochu netradiční zápis, oživený například pohádkovými postavami. Letos děti čekají zvířátka. Zápis u nás vypadá tak, že máme připravených několik stanovišť, na kterých předškoláci plní různé úkoly," popsala Šmerdová s tím, že škola má povinnost zapsat do první třídy každé dítě. „Jen pokud bychom měli dojem, že ještě není na školu dost zralé, tak doporučíme rodičům odklad školní docházky," vysvětlila Šmerdová.

Oživený zápis čeká i předškoláky na Základní škole Křtiny. „Zápis plánujeme na sedmadvacátého ledna a bude v duchu pohádkových bytostí. Budoucí školáci budou plnit klasické úkoly, například poznávání tvarů, barev nebo některých čísel," řekl ředitel křtinské školy Petr Lukáš.

V Blansku plánují všechny základní školy zápisy do prvních tříd ve stejný den, a to třetího února. „Náhradní termín potom bude čtvrtého února. Jako každý rok i letos chystáme pro děti zábavné úkoly. Tentokrát na téma Cesta za sluníčkem," řekla ředitelka blanenské Základní školy Salmova Eva Kadrmasová.

Dohromady v Blansku očekávají, že k zápisům přijde kolem dvě stě osmdesáti předškoláků. „Jedná se o početně nejsilnější ročník. Loni jsme u zápisu přivítali 261 dětí," řekla vedoucí odboru školství blanenského městského úřadu Petra Skotáková.

Spíše klasické zápisy plánují na základních školách v Boskovicích a v Letovicích. V Boskovicích bude třetího února, v Letovicích už tradičně v termínu pololetních prázdnin, a to třicátého ledna.

Podle mluvčí Jihomoravského kraje Denisy Kapitančikové by se k zápisu na celém Blanensku mohlo odhadem dostavit asi čtrnáct set padesát dětí. „Jde o odhad počtu dětí, které v příslušném roce dosáhnou šesti let, a odklady z loňského roku," uvedla Kapitančiková.