Jedny z prvních zápisů čekají předškoláky v Adamově. „Máme dvě budovy základní školy, takže zápisy budeme pořádat ve dvou dnech, a to šestnáctého a sedmnáctého ledna," řekla ředitelka Základní školy Adamov Jana Burianová.

Tam se budoucí prvňáci mohou těšit na zápis pohádkový. „Zápisy u nás už několik let míváme trošku netradiční. Pro děti máme připraveno několik stanovišť, kde plní různé úkoly. První stanoviště je například zaměřené na úplné počátky českého jazyka a matematiky. Na dalším stanovišti zase zjišťujeme tělesnou zdatnost a výtvarné schopnosti budoucího prvňáčka a podobně. U každého stanoviště na děti čekají pohádkové bytosti nebo zvířátka," přiblížila Burianová.

Letos mají v Adamově ve dvou třídách čtyřicet prvňáčků. „V příštím školním roce předpokládáme, že otevřeme zase dvě třídy. Záleží ale na počtu dětí, které rodiče přivedou k zápisu. Zatím to vypadá, že jich přijde pětatřicet z adamovské školky plus děti z přípravné třídy. To, jestli bude prvňáčků v příštím školním roce méně nebo více než letos záleží také na tom, kolik rodičů bude pro své dítě žádat o roční odklad školní docházky," vysvětlila Burianová.

V Blansku budou mít ve všech základních školách zápisy ve stejný den, a to pátého února. O den později bude náhradní termín zápisu. „Letos do prvních tříd v Blansku chodí sto devadesát osm prvňáčků. V novém školním roce předpokládáme, že by počet mohl být podobný, tedy kolem sto devadesáti dětí. Hodně záležet bude na tom, kolik dětí dostane odklad a kolik dětí bude do školy do Blanska dojíždět z okolních obcí," uvedl vedoucí odboru školství blanenské radnice František Alexa.

V základní škole v ulici Rodkovského v Blansku plánují klasický zápis do prvních tříd. „Při zápisu se hodnotí takzvaná školní zralost, to je například jestli děti umí rozlišovat tvary a barvy, ale také to, jak umějí mluvit. S řečí mívají děti stále větší problémy," řekl ředitel školy Pavel Nezval. V září plánují v této škole otevřít podle zájmu dvě až tři první třídy. „Letos máme pětasedmdesát prvňáčků ve třech třídách," doplnil ředitel.

Překvapení u zápisu bude čekat na budoucí prvňáky v základní škole Salmova v Blansku. „Vždy máme připravené nějaké téma, například nějakou pohádkovou bytost, aby byl zápis pro děti zábavný," přiblížila ředitelka školy Eva Kadrmasová. Pro příští školní rok tam plánují otevřít stejně jako minulé září dvě první třídy. „Je lepší, aby bylo ve třídách méně dětí. U nás tak míváme v prvních třídách kolem čtrnácti žáků," řekla Kadrmasová.

I v boskovické základní škole naplánovali zápis na pátého února. „Letos máme dohromady sto dvacet osm prvňáčků. Vzhledem k počtu žáků budeme mít klasický zápis. Počítáme s tím, že v září otevřeme dohromady šest prvních tříd, na každém pracovišti školy dvě," řekla zástupkyně ředitele školy Dagmar Oujezská.