Poblíž vlakového nádraží stává kolem sto dvaceti aut. Nabízí se proto otázka, kde je jejich majitelé nechají po dobu prací na novém parkovišti. „Rozhodli jsme se postupovat ve dvou etapách. Tím pádem místa k parkování nezmizí všechna najednou. Nejprve necháme řidičům prostor v přední části lokality a poté jim povolíme užívání té zadní," řekl před časem vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje Marek Štefan.

K takovému ulehčení situace však nakonec nedojde. O projekt projevilo zájem pět firem, z nichž Blanenští vybrali Dopravní stavby Brno. Parkoviště se zavázali postavit nejlevněji. „Jednou z jejich podmínek bylo, že budou najednou pracovat na celé ploše. Práce začnou v polovině července a potrvají do konce září. A v této době u nádraží řidiči nezaparkují," upozornil Štefan.

Parkování zadarmo

Vedení města kalkuluje s tím, že v létě plochu u nádraží využívá méně lidí. „Přesto jsme připravení na případné komplikace. Doufáme, že řidiči vezmou za vděk jinými parkovišti poblíž této lokality. Chceme jim vyjít vstříc, proto třeba nové parkoviště u úřadu práce bude po celou dobu bezplatné," oznámil vedoucí blanenského odboru investic a územního rozvoje.

Ředitel blanenské městské policie Martin Lepka s problémy počítá. „Bude záležet na ohleduplnosti jednotlivých řidičů, ale ulice poblíž nádraží budou nejspíš výrazně vytíženější, než je běžné. Ideální by bylo, kdyby více lidí chodilo do práce pěšky, ale spoléhat se na to nemůžeme," ví.

Případným pokutám za špatné parkování se řidiči nevyhnou. „Určitě nebudeme výrazně benevolentnější než obvykle. Jakmile nechají své auto na místě, kde nemá co dělat, musí se připravit na následky. Legálních variant k parkování bude dost i tak," vysvětlil Lepka.

Přímo naproti plánovanému parkovišti sídlí autoškola Zdeňka Pernici. „Mám od zástupců města přislíbené, že po dokončení prací vyhradí pár míst pro mé potřeby. Po dobu stavby pro mě nebude problém zastavit někde poblíž tak, abych nepřekážel," přiblížil už dřív majitel blanenské autoškoly svůj postoj. Blanenští musí doufat, že se podobně zachová většina řidičů.

Od září pak budou všichni využívat neplacené parkoviště s kapacitou dvou set osmi míst k zastavení. „Sedm z nich nabídneme lidem tělesně postiženým. Počítáme také se zastávkou krasobusu a zálivem pro vozy taxi služby. Ten bude sloužit také jako místo pro náhradní autobusovou dopravu. A až patnáct cyklistů najednou uspokojí zastřešená úschovna kol," vyjmenoval Štefan.

Co se týče provozu na parkovišti, zásadní novinkou bude kruhová křižovatka umístěná přibližně v jeho středu. „Zklidní dopravu, pomůže řidičům autobusů při otáčení a důležitá je i funkce estetická. V jejím středu vznikne prostor pro výsadbu zeleně. Dohromady počítáme před nádražím se dvaapadesáti novými stromy," sečetl Štefan.

Skutečnost, že za parkování před úřadem práce nebudou lidé po dobu prací platit, je předzvěstí blížících se opatření na více místech v Blansku. „Do budoucna počítáme s menším počtem placených parkovišť ve městě. Parkovné chceme zrušit třeba právě u úřadu práce. To u vlakového nádraží bude zdarma a nebylo by správné jej tímto způsobem zvýhodňovat," naznačil blanenský starosta Ivo Polák.

To však není jediný důvod. „Myslíme si, že když budou parkoviště mimo centrum neplacená a tím pádem více využívaná, pomůže to dopravě v centru Blanska. Její aktuální stav totiž není ideální. Ale nepůjde pouze o zrušení parkovného. Do budoucna chceme i nadále stavět nová parkoviště. Nepůjde o to, aby byla na okraji města, ale aby pomohla lidem v těch lokalitách, kde mají řidiči se zastavením největší problémy," dodal Polák.