Podle lesníků byl příčinou jejich špatného stavu jednak vysoký věk, časté sucho v posledních letech a také hniloba. Na pozemcích hospodaří Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. I když byla kvůli těžbě silnice v tomto úseku uzavřena, řada cyklistů a pěších nařízení nerespektovala.

„I přes maximální snahu informovat o rizikovosti prací se nám spousta cyklistů i pěších dostávala do blízkosti těžby. Nerespektovali dopravní uzávěru i navzdory dopravnímu značení, což bylo velmi nebezpečné," okomentoval průběh prací vedoucí polesí Bílovice Pavel Podlipný.