„Mezinárodní workshop Doteky II pořádáme letos v Kunštátě už podruhé. Přijedou na něj dvě instruktorky ze Švýcarska a jeho cílem je vtáhnout mentálně postižené lidi do společnosti. Nestačí, aby byli jen dobře nakrmení a oblečení, chceme jim udělat životy radostnější, přidat jim další hodnotu,“ přiblížila Zdenka Popelková, předsedkyně společnosti Kunštát PRO FUTURO o. p. s., která workshop pořádá.

Workshop jeho účastníci zahájí v pondělí v půl jedenácté ráno v areálu Jeskyně Blanických rytířů. Nejdřív společně namalují prapory UMBU – UMBU, které jsou symbolem solidarity, setkávání a spojení různých kultur. Ty budou vlát nad umělci po celou dobu jejich tvoření.

„Potom začnou účastníci za pomocí švýcarských instruktorek vyrábět postavy z českých pohádek, hlavně zvířátka. Všechny vzniknou z už použitého materiálu, například z PET lahví. Výsledky jejich práce pak ukážeme v sobotu ve čtyři hodiny v areálu jeskyně na vernisáži,“ popsala Popelková.

Lidem, kteří se na týden stanou umělci, budou v Kunštátu pomáhat instruktorky ze Švýcarska. Podle organizátorů akce můžou postiženým ukázat úplně jiný svět, než na který jsou zvyklí. „Ve Švýcarsku se s mentálně postiženými lidmi pracuje úplně jinak než u nás. V Česku stále ještě přetrvávají bariéry z dob bolševika a tendence tyto lidi odstrkávat na okraj společnosti. Tyto stereotypy bychom chtěli pomocí workshopu nabourávat a snažit se vtáhnout mentálně postižené do života, ukázat, co umí,“ dodala Zdenka Popelková.