Náklaďák přijel jako obří čerpadlo na beton a jeho úkolem bylo nalít několik desítek kubíků betonu do ocelové konstrukce rozestavěného mostu nad propadáním potoka Bílá voda.

Podobná čerpadla s rameny dlouhými kolem padesáti metrů stála v pondělí u mostu dvě. Z každé strany jedno. Do mostu dělníci přečerpávali asi sto dvacet kubíků betonu. „Ten sem postupně navozí třináct cisteren, které mají kapacitu devět kubíků. Stihnout to musíme všechno v jeden den, protože beton musí tuhnout najednou. Po dvanácti hodinách od nalití beton ztvrdne. Úplnou pevnost by měl ale získat do osmadvaceti dnů," upřesnil postup prací stavbyvedoucí Josef Spálovský ze společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, která most u Holštejna staví. Na stavbě v pondělí pracovalo dvaadvacet dělníků. Ti beton tekoucí z cisteren na mostě rovnoměrně roztírali a zarovnávali.

Spoustu práce na stavbě mostu mají ale už dělníci za sebou. Než začali betonovat, museli totiž postavit konstrukci mostu. „Nejprve jsme postavili základy, které jsou na hlubinném zakládání s mikropiloty a opěrami. Na to jsme montovali ocelovou konstrukci mostu. Ta váží necelých sto dvacet tun," řekl stavbyvedoucí.

Přes stísněný prostor v hustém lese Moravského krasu jdou podle něj práce bez problémů. „Musíme mít postupy navržené tak, aby na sebe práce plynule navazovaly. Specifický je tento most v tom, že musí být zakotvený metr až metr a půl hluboko do skály," dodal Spálovský.

Nový most u Holštejna a oprava silnice od křižovatky U Kaštanu do Lipovce a dál až po křižovatku pod Kojálem má stát přes čtyřicet milionů korun. Úsek z Holštejna ke křižovatce U Kaštanu bude zavřený do jednadvacátého zá­ří.

Na to, jak nový most vzniká, se v pondělí dopoledne přijeli podívat i manželé Jelínkovi z Lipovce. „Taková věc se nevidí denně, proto jsme sedli na kola a přijeli jsme se podívat, jak to tu pokračuje," svěřili se manželé.

Na nový most už se těší. „Most je pro obyvatele této části Blanenska a i pro lidi ze sousedních okresů spojka na Sloup a Boskovicko. Teď musíme jezdit dlouhou objížďkou," doplnili manželé.

Nový most vzniká na místě, kde se před dvaceti lety propadla silnice. „Tehdy tady postavili provizorní most ze dřeva. Mělo to být jen na pět let. Nakonec tu však provizorní most vydržel dvacet let a poslední dobou byl už v dezolátním stavu," uvedli manželé Jelínkovi s tím, že po mostě často jezdili.

To už je ale minulostí. Nový most bude mít životnost minimálně padesát let. „Půjde o typ konstrukce, kterému se říká Langrův trám. Jedná se o jednopolový most s délkou přemostění 68,6 metru, celková délka mostu je téměř dvaasedmdesát metrů. Oblouk je parabolický se vzepětím deset metrů. Nosná konstrukce mostu je tvořena dvojicí ocelových trámů, které jsou vynášeny přes ocelové závěsy ocelovými oblouky uzavřeného průřezu," přiblížil stavbu Vilém Huryta, výrobní ředitel společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby.

Na rozdíl od starého mostu se na novém vyhnou i dvě auta v protisměru. „Průjezdný prostor mostu bude od římsy k římse čtyři a půl metru. Autobusy nebo nákladní auta se na mostě nevyhnou. Osobní auta by se na most ale měla vejít dvě vedle sebe," dodal stavbyvedoucí.