Badatelé se zabývali zejména datováním jámy, která sloužila jako vápenná pec a později patrně také k výrobě dřevěného uhlí. Sešla se kvůli tomu také archeologická komise.

„Nejčastěji se hovořilo o přelomu třináctého a čtrnáctého století, což jsou data, která vymezují období ještě před prvními historickými záznamy obou blízkých obcí Březiny a Proseče,“ uvedl archeolog Petr Kos.

Nejasná pro archeologie byla spojitost pece s okolím, ve středověku byl nejblíže klášter premonstrátů nebo kostel v Bukovinkách.

Výzkum finančně zaštítila obec Březina.

PETRA ŠEBKOVÁ