Na den otevřených dveří v úterý zvou Boskovičtí, a to hned na několik míst. Azylový dům na Dukelské ulici i sousedící Betany mohou zájemci navštívit mezi desátou a pátou hodinou. Tento den ve městě své dveře otevřou i obě zařízení Městské správy sociálních služeb na ulicích Mánesova a Sadová, která nabídnou komentované prohlídky a výstavu ručních prací Babinec.

Ve středu přivítají návštěvníky od osmi do patnácti hodin v Blansku v nízkoprahovém denním centru Stará fabrika, mezi třetí a šestou odpolední pak v Adamově ve Zlaté zastávce. K akci se ve středu připojí i velkoopatovický Paprsek. „Od devíti do tří hodin nabídneme prohlídku společných prostor, budou otevřeny všechny tři aktivizační dílny i zahrada. Určitě bude na co se dívat," pozval ředitel zařízení Jan Přichystal. Výrobky jejich klientů, jako jsou tkané koberce, dřevěné vařečky, svícny, svíčky, vonné soli a další, tam bude možné i zakoupit.

Důstojné dožití

Ve středu mezi devátou a šestnáctou hodinou se lidé v ulicích Blanska a Boskovic mohou už posedmé setkat s pracovníky blanenské charity při akci Koláč pro hospic. Za dvacet korun budou nabízet koláče, které zdarma napeklo pět pekáren z Blanenska.

Výtěžek pomůže krýt náklady domácí hospicové péče v okrese. Ta se stará o umírající, kteří chtějí zůstat v domácím prostředí. „Službu poskytujeme na Blanensku. Je určená pro nevyléčitelně, převážně onkologicky nemocné bez rozdílu věku. V týmu pracují lékařky, zdravotní sestry, psycholožka i pastorační asistent tak, aby umírající mohl plnohodnotně a důstojně žít až do úplného konce," uvedla Pavlína Dvořáková z blanenské charity.

V terénu se charitní pracovníci budou pohybovat i ve čtvrtek. V Blansku na Wanklově náměstí se už tradičně uskuteční poradenská akce zaměřená na dluhovou problematiku s názvem Záchranné lano z dluhové pasti. Blanenská charita v tento den nabídne ještě mezi osmou a čtrnáctou hodinou prohlídku noclehárny pro muže na Luční ulici.

Taktéž osmého října a rovněž dnem otevřených dveří se zapojí Sociální služby v Šebetově. „Dny otevřených dveří společně s jarmarkem se u nás pravidelně konají už v září. Letos na ně zavítalo sedm set lidí, přesto se připojujeme i k celostátní akci a ve čtvrtek od devíti do šestnácti hodin rádi provedeme každého, kdo nás přijde navštívit," sdělila ředitelka Zdeňka Vašíčková.

Týden sociálních služeb na Blanensku uzavře v sobotu možnost prohlédnout si mezi desátou a patnáctou hodinou Centrum denních služeb Emanuel v Boskovicích.

ANDREA ŠRÁMKOVÁ