S nahlášeným trvalým pobytem na úřadě nevznikají lidem žádná práva ani povinnosti. „Je jim sem pouze doručována pošta," uvedl tajemník boskovického úřadu David Škvařil.

Rozhodně mu tím nevzniká právo na ubytování. Takový člověk pak ovšem není úřady nijak dohledatelný, zdržuje se na místech, kde o něm úřady nevědí. Nemá totiž povinnost hlásit, kde skutečně bydlí.

Matrikářka ve Velkých Opatovicích Hana Ševčíková si netroufá odhadovat, kolik lidí je skutečně bez domova. Je ale přesvědčená, že se nahlášení trvalého pobytu na úřadě zneužívá. A v tom jí dává za pravdu i blanenská úřednice. „Některým lidem to vyloženě vyhovuje," prohlásila Dagmar Ševčíková.

Ministerstvo vnitra proto hlavně na takové, kteří skrývají své skutečné bydliště, chystá novelu zákona o evidenci obyvatel. Návrh zákona zatím schválila vláda. Podle ní budou muset lidé svůj trvalý pobyt nahlásit tam, kde se skutečně nachází a přespávají. „Trvalý pobyt bude na adrese nemovitosti, kterou si občan zvolí v místě, kde má v úmyslu se trvale zdržovat a kde má zpravidla rodinu nebo zaměstnání a kde skutečně bydlí," stojí ve věcném záměru zákona.

Aby dnes mohlo dojít ke zrušení původního údaje o trvalém pobytu, musí být splněny současně dvě podmínky. „Člověku zanikne užívací právo k objektu nebo jeho části, kde má hlášený trvalý pobyt, a současně toto místo neužívá," vysvětlila Iva Močičková z Městského úřadu v Boskovicích. Pak se ale může člověk zdržovat kdekoliv, aniž by ho úřady mohly dohledat.

Lidem také přináší záměr zákona výhodu, že jim nebude moci majitel domu zakázat, aby si v něm nahlásili trvalé bydliště. Doteď je to jen na dohodě majitele a nájemce.

Dále ale člověku také vyplývá povinnost nahlásit přechodný pobyt, pokud ví, že se na některé adrese bude zdržovat déle než tři měsíce. V takovém případě bude muset přechodný pobyt podle návrhu zákona nahlásit do patnácti dnů.

Výhodami by měly být podle Ministerstva vnitra spravedlivější rozdělení státního příspěvku na výkon přenesené působnosti obcím, efektivnější vybírání místních poplatků nebo přesnější údaje pro krizové, povodňové a evakuační plány. „Kromě toho budou občané pro obce dosažitelnější. Písemnosti jim totiž budou chodit na faktickou adresu místa trvalého pobytu," vysvětlil ředitel správních činností na Ministerstvu vnitra Zdeněk Němec.

Počet lidí s úřední adresou rok od roku roste. Zatímco v roce 2010 jich v celém Česku ještě nebylo ani čtvrt milionu, o čtyři roky později je jich na úřadech hlášených o více než sto tisíc víc.

MAREK OSOUCH