Celkový výtěžek z letošní tříkrálové sbírky na Blanensku je jeden milion pět set osmdesát tisíc devět set čtyřicet osm korun. „Je to zhruba o sedmdesát osm tisíc korun více než loni. Z toho jen v Blansku lidé darovali přes sto dvacet jedna tisíc korun," vyčíslila koordinátorka sbírky Marie Sedláková z Oblastní charity Blansko.

Celkem koledníci na Blanensku peníze od dárců vybírali do tří set osmdesáti sedmi pokladniček. „S každou pokladničkou chodí tři i více koledníků, takže letos nám na Blanensku se sbírkou pomáhalo kolem dvanácti set dobrovolníků. Všem jim patří velké poděkování," řekla Sedláková s tím, že zapomenout nesmí ani na ty, kteří pokladničky pečetí na úřadech. „Úřadů, na kterých se letos pokladničky pečetily, je stovka. Koledníci ale chodili i v obcích, kde úřady nemají, takže koledovali ve více než sto obcích na Blanensku," uvedla Sedláková.

Štědrost i ochota

Z letošní sbírky mají její organizátoři velkou radost. „Jsme velmi vděční za to, jak jsou lidé štědří, za to, jak jsou dobrovolníci ochotní koledovat, i za výtěžek sbírky," řekla Sedláková.

Tříkrálová sbírka je podle ní mezi lidmi známá. „Lidé už mají s charitou buď osobní zkušenost, nebo například znají někoho, komu pomohla. Vědí tak, že peníze, které do tříkrálové sbírky věnují, opravdu pomohou někomu, kdo to potřebuje. Na koledníky tak už často čekají," popsala Sedláková.

A která z pokladniček byla letos nejplnější? „Ve Velenově. Byla tak těžká, že jsme se rozhodli, že ji zvážíme. Měla přes osm kilogramů a bylo v ní téměř šestadvacet tisíc korun," řekla koordinátorka sbírky.

Darované peníze pomohou převážně lidem přímo z Blanenska. „Zaplatíme z nich třeba obědy ve škole nebo přikrývky pro děti z chudých rodin. Pomohou ale také lidem bez domova a poputují i na hospicovou péči o staré a nemocné lidi nebo na provoz linky důvěry," vyjmenovala Sedláková.