Oslavy začnou v deset hodin dopoledne. Den otevřených dveří až ve dvě odpoledne. „Návštěvníci zhlédnou v prostoru školy fotografie, dokumenty a nejzajímavější práce za uplynulých třicet let. Žáci je pak pobaví při školní akademii, kdy budou zpívat písničky, zahrají různé scénky, vystoupí s aerobikem, akrobacií nebo budou stepovat," přiblížila oslavy ředitelka školy Eva Kadrmasová.

Zájemci si prolistují také stránky nově vydaného almanachu. Ten detailně přibližuje historii školy.

Základní škola vznikla přesně před třiceti lety pod názvem Terrerova. Tak se totiž dříve jmenovala Salmova ulice. Škola byla postavena v těsné blízkosti rekreační oblasti Pálava. „Přestože slavíme třicítku, jsme nejnovější školou v Blansku. Výuka v nové pavilónové budově byla zahájena v roce 1982. Do lavic v šestnácti třídách tehdy usedlo pět set dvacet dva žáků," uvedla Kadrmasová. V prvních letech existence školy byli hodně aktivní například členové Stanice mladých techniků. „Žáci se tam pod vedením pracovníků z ČKD Blansko seznamovali se začátky programování a prací s počítači. Velmi úspěšný byl také čtenářský kroužek Albatros," vzpomněla ředitelka.

Nový systém výuky

Po roce 1989 se začal měnit systém výuky. Ve škole se objevily matematické třídy. Do učebnic i osnov se dostal také povinný cizí jazyk či volitelné předměty. „V roce 1992 se ve škole formují první baseballová družstva, která získávají úspěchy a trofeje v soutěžích. Naši školu jsme navíc, jako první v Blansku, vybavili počítačovou učebnou," pokračovala Kadrmasová. V druhé polovině devadesátých let vedení školy zavedlo tradiční akce, jako jsou Den otevřených dveří, slavnostní rozloučení se žáky devátého ročníku či školní matematická soutěž Mates a Matýsek. Škola začala také používat vlastní logo. „Jeho autorkou byla žákyně Tereza Drážníková," podotkla Kadrmasová.

Již jedenáct let je škola v republikové síti Škol podporujících zdraví. To si vyžádalo mnohé úpravy v prostorách k výuce a relaxaci.