Že sportovní hala bude stát v areálu Červená zahrada, rozhodli boskovičtí zastupitelé již před několika měsíci. Tehdy z důvodu protestů místních a špatného podloží definitivně stopli výstavbu sportoviště ve Slovákově ulici.

Nejen za účelem výstavby haly, ale také vytvoření uceleného sportoviště radnice začala v lokalitě vykupovat pozemky od soukromých vlastníků. Koupila Dvořáčkův mlýn a pozemek autobazaru a s dalšími majiteli jedná.

Radní se v úterý seznámili se studií, která řeší tři varianty stavebních zásahů v Červené zahradě. „Každá z možností počítá s novým a bezpečným napojením areálu z ulice Dukelská, s výrazným navýšením parkovacích míst, s rozšířením obslužných cest a novou sítí chodníků. U všech variant je navržena demolice mlýna," uvedla starostka Boskovic Hana Nedomová.

První, a zároveň nejlevnější varianta za 196 milionů korun bez DPH počítá s pozemky ve vlastnictví města, bývalé Junácké louky společnosti MP Holding nebo pozemky nebo pod tenisovými kurty, které patří Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. „Je navrženo přemístění tenisových kurtů a novou polohu má i travnaté fotbalové hřiště. V areálu je umístěna sportovní hala, skatepark, lezecká stěna a in-line dráha," přiblížila Nedomová.

Druhá varianta za 290 milionů korun bez daně je rozsáhlejší. Zahrnuje všechny pozemky v areálu. Včetně hotelu Velen, jehož majitelem je Jan Paroulek nebo kuželny společnosti WilkKop Tank. Sportovní hala je navržena přímo na místě hotelu Velen. Ve třetí variantě za 205 milionů korun bez DPH zůstávají objekty hotelu Velen a kuželny zachovány.

Odkup některých pozemků však může být pro město takřka nedosažitelný. Proti je společnost WilkKop Tank. „Sportovní hala má být v centru města. Moje dcera hraje volejbalovou extraligu a všude jinde ve městech to tak je. Radnice by se měla dívat na to, jak bude hala využívaná a kolik bude stát provoz. Myslím, že dopoledne tam děti autobusem nikdo vozit nebude. Je to do škol daleko," zhodnotil jednatel společnosti Tadeusz Wilk.

Jan Paroulek má zase v plánu hotel Velen rekonstruovat, ne jej bourat. V Červené zahradě ale vlastní asi pět tisíc metrů čtverečních pozemků a s městem je ochotný jednat. „Uvidíme, jak a jestli vůbec se domluvíme. Důležitá bude nejen cena, ale také potřebuji vědět, jaké přesně má město s pozemky plány," sdělil Paroulek.

Návrhy studií bude město detailně projednávat s veřejností a v komisích města. Zastupitelé se s nimi seznámí na prosincovém jednání. „V červnu příštího roku budeme materiál opět projednávat na zastupitelstvu. To už bychom měli zvolit konkrétní variantu a záměr rozpracovat do jednotlivých etap. Do rozpočtu na příští rok možná zapracujeme sumu, která bude řešit dopravně-technickou infrastrukturu v této lokalitě," dodala Nedomová.