Jak sdělila koordinátorka sbírky Marie Sedláková z pořádající Oblastní charity Blansko, peníze třeba pomohou lidem v nouzi či nemocným a sociálně znevýhodněným dětem. „V loňském roce jsme vybrali přes milion čtyři sta tisíc korun, a díky tomu jsme tak například pomohli nemocným v Domácí hospicové péči nebo zabezpečili provoz Střediska vzájemné humanitární pomoci, které tvoří šatník, humanitární sklad a potravinová banka pro nejchudší," popsala Sedláková. Ta upozornila na několik novinek, které při příležitosti letošní sbírky chystají.

„V úterý osmého ledna od deseti do sedmnácti hodin pořádáme na sídlišti na Zborovcích Tříkrálový čaj, který nabídneme příchozím. O den později budeme od deseti do sedmnácti hodin zdarma měřit v boskovické knihovně tlak a cukr. Největší akce pak bude také ve středu devátého ledna, kdy chystáme Tříkrálovou diskotéku. Ta bude v podniku Demzadem od šestnácti do osmnácti hodin pro děti a potom až do dvaadvaceti hodin pro dospělé. Na všech těchto třech akcích mohou lidé do sbírky přispět," sdělila koordinátorka.

Peníze do tříkrálové kasičky vhazuje většina lidí na Blanensku. „Máme pokrytý téměř celý region, loni se přidal Holštejn a Lysice, letos Býkovice," uvedla Sedláková, jež doplnila, že nejštědřejší jsou lidé na Benešovsku. Za Kašpara, Melichara a Baltazara se převlíkají stovky dobrovolníků, hojně jsou zastoupeni skauti a děti z farností. „Letos půjde kolem tři sta sedmdesáti skupinek, což je více než loni, protože se přidali všichni žáci ze Střední školy gastronomické v Blansku," dodala Sedláková.

Zástupce ředitelky ze zmíněné školy Martin Jaglář upřesnil, že pomáhat se sbíráním peněz budou studenti ve čtvrtek desáté ledna. „Kromě maturantů budou mít všichni celý den volno, aby se mohli do sbírky aktivně zapojit. Budou chodit po Blansku, ale někteří i v místě svého bydliště," řekl Jaglář. Ten dodal, že studenti tuto akci vítají. „Je to známá celorepubliková akce a znají její význam, což je samozřejmě více motivuje."

Tři muže, kteří do Betléma přinesli zlato, kadidlo a myrhu, si lidé kromě bohoslužeb a sbírky připomenou i při koncertech. Městské kulturní středisko v Letovicích naplánovalo na neděli šestého ledna Tříkrálový koncert, na kterém se představí místní pěvecké sbory, například Carmina nebo Carpe diem. „Začátek je v patnáct hodin v kostele sv. Prokopa a vstupné je dobrovolné," uvedla Pavla Bartáková.

Do pěkné muziky se mohou lidé zaposlouchat i o den později, v pondělí. Od sedmnácti hodin vystoupí v dřevěném kostele v Blansku hudebníci z blanenské Základní umělecké školy.