Jde o páry i jednotlivce. „Z nich zatím nikdo není zařazen do evidence žadatelů. To znamená, že zatím nemůžou do své péče přijmout dítě. Tři z nich ale už prošli částečným psychologickým vyšetřením a mají za sebou přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny. U nich je zařazení do evidence žadatelů otázka jednoho či dvou měsíců. Potom už se mohou těšit na to, že k nim nějaké dítě bude moct přijít. Další dva zájemci si podali žádost ve druhé polovině roku, takže ti mají přípravu ještě před sebou," vysvětlila Jana Fadrná, vedoucí oddělení sociálněprávní ochrany na blanenské radnici.

Podle ní je pět žadatelů slušný počet. „Pěstounství na přechodnou dobu u nás existuje už od roku 2006. Dítě v takové pěstounské rodině může být maximálně jeden rok. Jinak řečeno do doby, než se pro něj najde například vhodná stálá náhradní rodina nebo než se bude moci vrátit do své biologické rodiny. Až do začátku loňského roku jsme ale na Blanensku neměli nikoho, kdo by měl o pěstounství na přechodnou dobu zájem," řekla Fadrná s tím, že hlavní změna, která začátkem loňského roku nastala, je ve výši odměn. „Dříve pěstouni na přechodnou dobu dostávali peníze jen po ten čas, kdy pečovali o dítě. Nyní dostávají peníze po celou dobu, po kterou jsou zařazeni v evidenci žadatelů, a to i v případě, že zrovna žádné dítě ve své péči nemají," uvedla Fadrná.

Zájemci o pěstounskou péči na přechodnou dobu musí absolvovat několik pohovorů a psychologických vyšetření a také teoretickou přípravu. Vše trvá i několik měsíců.

Možnost umístit dítě do pěstounské rodiny na přechodnou dobu vítá například Miloslava Striová ze Skrchova. Se svým manželem se stará o osm dětí, které mají buď v pěstounské péči, nebo osvojené. „Především pro miminka je důležité, aby si utvořila vztah s jednou osobou. To ale v ústavech není možné, protože pracovníci se tam stále střídají. Proto je pěstounská péče na přechodnou dobu vhodná především pro nejmenší děti, než se dostanou do své stálé rodiny," řekla Striová.

Tato pěstounská péče má ale podle ní i svá úskalí. „Je vhodná jen pro děti, které mají reálnou šanci na to, že se brzy dostanou do stálé rodinné péče," míní osminásobná náhradní matka.

Problém totiž nastává, pokud se situaci dítěte nepodaří do roka vyřešit. „Je otázka, zda by v takovém případě například musely do dětského domova, nebo jiným přechodným pěstounům," vysvětlila Striová.

Že je přechodná pěstounská péče vhodnější pro nejmenší děti, potvrzuje i zástupkyně ředitelky Dětského domova v Boskovicích Radka Mikulová. „U starších dětí si péči v rodině jen na přechodnou dobu nedokážu představit. My máme u nás v domově právě starší děti, takže od nás se zatím žádné do takové pěstounské péče nedostalo," řekla Mikulová s tím, že samozřejmostí je snaha umístit všechny děti do rodin. „Nejlépe natrvalo," uvedla.

To se na Blanensku v minulém roce podařilo ve třech případech. „Jedno dítě z Blanenska jsme umístili do pěstounské rodiny a dvě další si jejich náhradní rodiče osvojili," řekla Fadrná.

Zároveň blanenský úřad eviduje za minulý rok sedm žádostí o náhradní rodinnou péči. „Z toho pět je právě přechodná pěstounská péče a dva žádají o osvojení dítěte," vyčíslila Fadrná.

Celkově na Blanensku o náhradní rodinnou péči žádá šestnáct rodin. „Z toho je šest žadatelů o osvojení, pět o klasickou pěstounskou péči a pět o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Například žadatelé o osvojení mohou na dítě čekat i čtyři roky. Záleží na tom, jestli budou právě oni nejvhodnějšími rodiči pro určité dítě," dodala Fadrná.