Z Brna přes Bílovice nad Svitavou, podél řeky do Adamova, minout Nový hrad a dojet až do Blanska. O malebné projížďce po cyklostezce, která spojuje Brno s Blanskem si cyklisté nyní můžou nechat jen zdát. Úsek z Adamova směrem do Blanska je zavřený. A podle všeho aspoň měsíc ještě bude.

„Bohužel i tato stezka spadá do lesů postižených bouří. V těchto dnech popadané dříví intenzivně uklízíme a zpracováváme, ale nějakou dobu to ještě určitě trvat bude. Až v druhé polovině července budeme schopni odhadnout, kde zákaz vstupu do lesů můžeme zrušit a kde se stále musí dodržovat,“ uvedl Pavel Mauer ze Školního lesního podniku Křtiny.

Zákaz vstupu do 25. srpna na veškeré lesní pozemky v celkem šestadvaceti katastrálních území na Blanensku vyhlásili minulý týden blanenští radní. Důvodem nařízení města byla kalamita, která lesy postihla při sobotní ničivé bouřce. „V lesích jsou vyvrácené, zlomené a zavěšené stromy, které stále hrozí pádem. Jedná se o opatření z důvodu zájmu o zdraví a bezpečnost občanů,“ zdůvodnila rozhodnutí radních starostka Blanska Jaroslava Králová.

Ve středu však v Blansku vydali rozhodnutí nové. Podle něj už neplatí zákaz do lesů plošně. „Nové nařízení se už nevztahuje na veškeré lesní pozemky v dotčených katastrech, ale jen reguluje zákaz vstupu do kalamitou postižených porostů. Stále ale platí pro návštěvníky lesů zvýšená opatrnost. Posouzení o tom, jestli vstup do konkrétní oblasti zakázat nebo povolit, však bude záležet především na jednotlivých vlastnících lesů,“ přiblížila starostka.

Po zakázání vstupu do lesů na vedení města začaly docházet námitky od majitelů lesů i lidí z různých částí Blanenska, že v určitých lesních porostech žádné nebezpečí nehrozí. Blanenští radní se proto rozhodli zákaz zmírnit. „Obrátili se na nás někteří vlastníci lesů i jejich uživatelé, například Správa jeskyní Moravského krasu, že u nich není zákaz vstupu do lesa nutný. Proto bude odteď omezení záviset na samotných majitelích či správcích lesů,“ vysvětlila Králová.

Lidé na Blanensku by tak neměli vstupovat do lesů označených tabulemi se zákazem vstupu a měli by dbát na pokyny vlastníků a správců lesů, například ze Školního lesního podniku Křtiny. Právě pod něj spadají porosty, které bouře na Blanensku postihla nejvíce. „Škody, které v lesích způsobila kalamita, jsou opravdu rozsáhlé. Momentálně u nás pracuje třicet těžebních skupin, které spadené stromy odváží. Také proto lidé v zájmu svého bezpečí do lesů nesmí,“ dodal Mauer.

Kalamita se naopak téměř nedotkla lesů v Moravském krasu. „Nechali jsme si vypracovat znalecký posudek, podle kterého je vstup do okolí jeskyň bezpečný. Průjezdný je Suchý žleb, který vede od Kateřinské jeskyně směrem k Ostrovu u Macochy i Pustý žleb spojující Skalní mlýn, Punkevní jeskyně a Sloup. Žádné nebezpečí tu nehrozí turistům ani cyklistům,“ informoval vedoucí Správy jeskyní Jiří Hebelka.